שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גדולי הדורות - שאלות שונות 2 (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

רמב"ם וריה"ל

ש: האם רמב"ם וריה"ל נפגשו?

ת: לא. הם דור אחר. אבל הר"י מיגש, רבו של רבי מימון, אבי הרמב"ם, ישב בבית-דין עם ריה"ל.


הרש"ר הירש

ש: הבנתי שהרש"ר הירש לא היה ת"ח גדול. הבנתי נכון?

ת: לא נכון. הוא היה תלמיד חכם גדול. "נזיר אלקים מרומם", כמבואר באגרות הראיה (א קפב – מ"צ). גם סבא רבא רבא של אשתי...


ספר על רבי יצחק אברבנאל של פרופ' נתניהו

ש: האם כדאי לקרוא את הספר של פרופ' בנציון נתניהו על האברבנאל?

ת: זהו ספר שעושה אותו מדינאי הוזה ומתעלם מקדושתו וחכמתו הענקית של אותו גדול עולם.


ספרית החפץ חיים

ש: זה נכון שלחפץ חיים הייתה ספריה קטנה? למה? אז איך כתב כל ספריו?

ת: זה נכון. כדי לחסוך כסף ולהקדיש ללימוד תורה את הזמן הנצרך להרוויח. הוא השתמש בספרים שאולים (וכן מהרי"ל דיסקין לא היו לו ספרים רק בודדים ממש. עמוד אש עמ' קפו. ארון הספרים בבית החזו"א היה דל, היו ברשותו מתי מעט ספרים בלבד. והג"ר שמואל הלוי וואזנר היה מפליא תדיר את העובדה שמעולם לא הכיר גדול בישראל שהיה לו מיעוט ספרים, ואעפ"כ ידע את כל התורה כולה! וכשנזקק החזו"א לסםר כלשהו, היה שואל מספרייתו של הג"ר וואזנר. רב רבנן עמ' יח – מ"צ).


נזירות של הרב הנזיר

ש: כיצד יכול להיות שהרב הנזיר נדר על עצמו נזירות כשאין בית מקדש, והוא לא יכול להקריב את קורבן הנזיר?

ת: לא כתוב באף מקום שתנאי להיות נזיר הוא שאפשר להקריב את הקורבן, אך יש בעיה לסיים את הנזירות, לכן הוא נזר על עצמו נזירות עולם. אני מבין שהבן של הרב הנזיר, הג"ר שאר ישוב כוהן, גם היה נזיר בצעירותו, אבל מראש זה היה מותנה שהוא יכול להפסיק ושלא יהיה נזיר עולם.


חזון איש

ש: מה היה מיוחד בחזו"א?

ת: גאון גדול. כתב על כל הגמרא כולה וכתב הלכה למעשה (דברי שי"ח ד יב – מ"צ).


ש: כלומר פסקים?

ת: לא. הוא לא רצה לפסוק, אלא לפרש הגמרא אליבא דהלכתא (שם כד – מ"צ).