שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ברכת "חכם הרזים" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ברכת חכם הרזים בלוויית הגר"ע יוסף זצ"ל

שאלה: אומרים שהיו בלוויה 850,000 איש, ומי שרואה שישים ריבוא צריך לברך בא"ה אמ"ה חכם הרזים (שו"ע או"ח רכד, ה). יש מי שכתב שאין אומרים נוסח ברכה זו בשם ומלכות אלא בארץ ישראל (כה"ח ס"ק טו ע"פ האליהו רבה שחשש לדברי רבינו מנוח בדברי הרמב"ם שברכה זו רק בארץ ישראל, מובא בב"י). וכ"כ בסידור עולת הראיה (ח"א עמ' שפז): "הרואה האוכלוסי ישראל שהם ששים רבוא ביחד בארץ ישראל". א"כ מי שהיה שם היה צריך לברך?

תשובה: לכאורה באמת היו חייבים לברך, אך היו שם הרבה גדולי ישראל והם לא ברכו.

מדוע הם לא ברכו? א. משום שאולי צריך לראות את כל שישים ריבוא בבת אחת, והיה בלתי אפשרי לעשות כן בהלוויה. הרי בדוגמא בגמרא ברכות (נח, א) היא שחכם שרואה שישים ריבוא על הר הבית מברך, ועל הר הבית אפשר לראות את כולם בבת אחת. אם נאמר אחרת, אז בכל יום יש בירושלים שישים ריבוא איש.

ב. אולי גם לא היה שם שישים ריבוא. כתוב בעיתון שהיו 850,000 אך ברחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה היכן שהייתה ההלוויה, יש לכל היותר 1000 מטר באורכו, ולכל היותר 15 מטר רוחב, א"כ זה 15,000 מ"ר. במטר מרובע אפשר להכניס במקסימום 4 אנשים. א"כ זה 60,000 איש. ואולי יכול להכניס פה ושם עוד עוד עוד, 100,000 איש, או 200,000. אבל איך הגיעו 850,00- אנשים אני לא יודע. יתר על כן, בכל התמונות רואים לפי הלבוש ש90% היו חרדים. אבל אין ב90% מ850,000, כלומר 765,000, חרדים בארץ ישראל. חרדים הם 10% של המדינה, כלומר 700,000, מחצית מהם נשים ובנוסף רוב החרדים הם ילדים, א"כ כמה מבוגרים גברים חרדים יש בארץ? ודאי לא יותר מ200,000. לא ברור מאיפה הגיעו להערכה הזאת. אולי המשטרה, שהיא מומחית בהערכת כמויות אנשים, אבל קשה להבין איך הגיעה לחשבון הזה. לכאורה, גם גדולי ישראל לא סברו שהיו 600,000.

סיכום: לא הצטרכו לברך בגלל שלושה נימוקים: א. גדולי ישראל שהיו שם לא בירכו. ב. לא ראו את שישים ריבוא בבת אחת. ג. אולי לא היו שם שישים ריבוא.


  • פורסם בשאילת שלמה 301