שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בריכה מעורבת לצרכי בריאות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אני חייב לשחות בבריכה מטעמי רפואה. האם, לצורך רפואה, מותר ללכת לבריכת שחייה מעורבת כשאין בריכת שחייה נפרדת?

תשובה: אם זו בעיה רפואית הכרחית, ואדם צריך בריכה, ואין שום בריכה נפרדת במקום שהוא נמצא, הוא יכול. זו התשובה של הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה ח"א ס' נו), שנסמכת על סוגיה במס' בבא בתרא (נז, ב). שם נשאל האם מותר ללכת בדרך הסמוך לנהר בה יש נשים שעושות כביסה. בזמן עשיית הכביסה הנשים מקפלות את השרוולים עד המרפק ומקפלות את השמלה עד הברך וזה לא צנוע, ונשאל שם האם מותר לעבור או לא? עונה הגמרא, זה תלוי: אם יש דרך אחרת, אם כן אינו חייב לעבור שם – ומי שעובר הוא רשע. אך אם אין דרך אחרת, מה אפשר לעשות? והוא אנוס. ובגלל שהוא חייב להגיע לשם, אז מתירים לו.

אומר הרב פיינשטיין, אותו דבר כאן. אם יש לאדם בריכת שחייה נפרדת והוא הולך למעורבת – הוא רשע. אבל אם אין לו, מה הוא יכול לעשות? מותר לו. כמובן, אם יש בריכה נפרדת אפילו אם היא רחוקה הוא צריך לטרוח לשם, אבל אם אין – אז אין.

יתר על כן, אם אפשר ללכת בשעה שכמעט אין שם אף אחד והוא הולך כשהרבה נמצאים שם שוב הוא רשע. לכן, מציעים ללכת מוקדם בבוקר לפני כולם. וגם כששם צריך לשמור את העיניים מלהסתכל בנשים.