שיעורי הרב שלמה אבינר

בקשת מחילה ממת וחלום רע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: כשבני היה בצבא לפני עשרים שנה, היה לו חבר טוב שנהרג. הבן לא הלך לנחם אבלים וגם לא הלך ללוויה. האם צריך לבקש סליחה על זה מהנפטר?

תשובה: מה שאנחנו מנחמים אבלים, אנחנו עושים בתור חסד לאבלים, לא לנפטר. האבלים עצובים וצריך לחזק אותם. לכן אם הוא רוצה לבקש מחילה, הוא צריך לבקש מחילה מהאבלים, לא מהחבר שנפטר. וממילא צריך לבדוק את המציאות – האם היעדרותו גרמה סבל לאבלים. אם זה גרם לאבל סבל, כי זה שחבר טוב לא בא גרם לחיסרון מיוחד ומורגש אצלם, צריך לבקש מחילה. אבל אם הוא סתם היה מגיע בתור עוד מנחם– אז בוודאי לו הגיע זה היה מוסיף – אבל אם לא הגיע זה לא גרם סבל, ולא צריך לבקש מחילה.

שאלה: היה לבני חלום בו החבר אמר לו: "בוא אלי, בוא אלי". מה לעשות?

תשובה: זו שאלה טובה, אבל השאלה הזו לא קשורה לשאלה הראשונה.

אם הבן התעורר והיה מוטרד מהחלום, צריך לעשות "הטבת חלום". הנוסך מודפס בהרבה מהסידורים. צריך לאסוף שלושה חברים שיאמרו בפניו את הנוסח שכתוב בסידור. הוא לא צריך לספר להם את החלום. והם אומרים לו שלוש פעמים שהיה לו חלום טוב.