שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בנימין נתניהו לא יכרע ולא ישתחוה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בנימין נתניהו לא יכרע ולא ישתחוה

[עולם קטן]


ויהי אחר ימי אחמדינז'אד הרשע

ויקם חסן רוחאני רשע כמותו

או קצת יותר או קצת פחות

והוא לא מולך מהודו ועד כוש

אלא רק על איראן

אך רוצה להשתלט על כל המפרס הפרסי

ואם אפשר על כל העולם.

ויאמר להרוג את כל היהודים

אשר במדינת ישראל

אנשים נשים וטף.

ויחברו איתו

מדינות ציר הרשע

Axis of Evil.

וכל אומות העולם

כורעות ומשתחוות לחסן

ובמיוחד המלך אובמה

אשר לעצמו בנה במה

וחשב עצמו

כמלך עולם.


אבל איש יהודי היה

בירושלים הבירה

ושמו בנימן נתניהו

אשר לא יכרע ולא ישתחוה לחסן.

וילך לדבר

אל הקונגרס של עמא ריקא

בניגוד לרצונו

של המלך הגדול אובמה.

ויאמרו לו העיתונאים

וגם כמה מדינאים

וכמה הולכי רכיל משועמעמים:

"תהא יודע

שאתה מפילנו

בחרבו של אותו רשע"

(אגרת אסתר פ"ג אות ב).

הוא הוא אובמה הרשע.

אבל בנימין לא יכרע ולא ישתחוה - לשון עתיד,

"מפני שלא עשה זה

בפעם אחת בלבד

רק הרבה פעמים

עשה כן"

(מהר"ל אור חדש אסתר ג ג).

"אמרו לו:

מדוע אתה עובר

על מצוות המלך"?

- אובמה הגדול -

הלא יעקב אבינו השתחווה לעשו?!

השיב להם:

"ועדיין לא נולד בנימין"

שהוא זקני ואני כמותו

(אסתר ז ט).

"אני איסגנטורין (=יליד בית ומיוחד).

של הקדוש ברוך הוא

שכל השבטים נולדות בחוץ לארץ

וזקני נולד בארץ ישראל" (שם).


בנימין לא ישתחוה לחסן

בנימין לא ישתחוה לאובמה

כי "העושה עצמו שה

הזאב אוכלו"

(מנחה חדשה ד ב)

"שלא ברפיון הלב

נשיג הטחון שלומנו

לא מתוך כך

יבושו ויסוגו שונאנו"

(רבנו הרב צבי יהודה

לנתיבות ישראל א).

וליהודים היתה אורה ושמחה

וששון ויקר


  • פורסם בשאילת שלמה 378