שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בניין חוץ ובניין פנים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בניין חוץ ובניין פנים

[הרב שלמה אבינר]

בכל משימה רצינית, גם אישית גם לאומית, צריך גם בניין חוץ וגם בניין פנים. אם יש רק בניין חוץ, זה כמו גוף בלי נשמה שסופו לקרוס. אך גם בניין פנים לבדו, הוא מרחף, מעין שד שהוא נשמה בלי גוף. גם המאבק על יש"ע שבוער בעצמותינו, צריך בניין חוץ, יחד עם בניין פנים.

דוגמא לבניין חוץ: חכמה, הכרה, לימוד תורה. בניין פנים: יראה, תפילה, עבודת ד', רצון טוב (אורות הקודש ג פח). אפילו לימוד תורה כשלעצמו הוא תיקון חוץ. אם זו הכרה חיצונית שאינה חודרת פנימה כדוגמת דואג האדומי אשר תורתו מן השפה ולחוץ. אנו עמלים כדי שלימוד תורה גם יביא בניין פנים של רוממות הרצון.

עוד דוגמא של בניין חוץ: עליה לארץ, יישוב הארץ, הקמת המדינה, ריבונות על הארץ, הקמת התנחלויות, פעילות למען יש"ע, בניין פנים: ענווה, נקיות מתאווה ומקנאה, צניעות.

מהו לעת כזאת בניין חוץ למען יש"ע ולמען ארצנו - זאת רבים יודעים, ואם כי יש חילוקי דעות ביניהם כמו בכל דבר, זה טבעי, ובכלל, ההבדלים לא גדולים.

אך לעת עתה, אנו רוצים לדבר על בניין פנים וגם על ידו נרפא את עמנו ואת ארצנו.

אם כן, עלינו לחזור בתשובה, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כמובן על ידי זה, גם נשפיע על אחרים לחזור בתשובה, אך קודם עלינו לעשות זאת.

עלינו להתחזק באמונה בד', להתרחק מייאוש, מלחץ ומדיכאון. להאמין שיש ריבונו של עולם ולהאמין בהשגחה פרטית.

נוסיף צניעות, גם גברים וגם נשים, גם בבגדים וגם במעשים, גם בדיבורים וגם במבטים, גם במחשבות וגם ברצונות.

נהיה עדינים, סוּפּר-עדינים, בלי טיפה של אלימות, כולל אלימות מילולית, גם כלפי רחוקים גם כלפי קרובים.

לא נדבר בתפילה ולא בקריאת התורה, כולל בין עולה לעולה, אפילו דברי תורה. מתחילת התפילה ועד סופה, לא נאמר מילה . בעל תוספות יום טוב אפילו תלה בדיבורים בשעת תפילה את הגזרות הנוראות ת"ח ות"ט, וחיבר מי שבירך מיוחד עבור מי שאינו מדבר בה.

לא נאמר כל היום: רשעים! על חלק מאחינו, אלא נילחם נגד הרשע הפנימי שבנו. לא נדבר עליהם רכילות ולשון הרע. נלמד עליהם זכות שהם תינוקות שנשבו, גם בענייני תורה וגם בענייני ארץ. נאהב אותם. לאהוב במעשים - זה לא קל. לאהוב בדיבורים - זה קשה. לאהוב במחשבה - קשה עוד יותר. אכן צריך גבורה. להיטהר משנאה זו גבורה גדולה, גבורה עליונה. כן נתאמץ להרבות הבנה הדדית.

נטהר את הפה. נטהר את הלב. בייחוד ניזהר מרכילות ולשון הרע. אוי! כמה נוראים הם.

כולנו יודעים: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך; מה שאינך אוהב שידברו עליך, אל תדבר על חברך; ידוּע. אך צריך גם לקיים.

לא נגזול. לא נרמה בעסקים. לא נרמה מס הכנסה, נעבוד בישרות. לא נעסוק בעניינינו האישיים בזמן העבודה, וגם לא במצוות. מצוות נעשה בזמן שלנו ולא בגזל.

לא נעליב אף אחד. גם אם נצטרך לקיים מצוות תוכחה, נעשה זאת בזהירות עצומה כדי לא לפגוע.

נכבד הורים ונכבד ילדים. נכבד מורים ונכבד תלמידים. נכבד תלמידי-חכמים, כמובן מכל הזרמים, נכבד זקנים, נכבד כל אדם.

לא נשנא איש. אין זה קל. למלאכי השרת זה קל. לנו זה קשה. אכן, זה בניין פנים.

ניטהר מגאווה, מרדיפת הכבוד, מכעס, מקנאה, מתאווה, ניטהר וניטהר.

אם ננהג כן, נציל גם את יש"ע, וגם את האומה מפריצות, מאלימות, מחילול השם, ומחורבן המשפחה.

נלמד ספר מסילת ישרים מאה פעמים, ונתאמץ כפי כוחנו ללכת במסילתו.