שיעורי הרב שלמה אבינר

במאבקים ציבוריים נמנעים משנאה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר