שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בלי נאמנות אין אזרחות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בלי נאמנות אין אזרחות

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: האם החוק המוצע שכל מי שאינו יהודי הרוצה לקבל אזרחות במדינתנו יישבע אמונים, "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינה יהודית ומתחייב לכבד את חוקי המדינה" הוא חוק ראוי?


תשובה: כמובן, איננו עוסקים בחוק ובמשפט אלא בתורה. ואכן על פי התורה כך הם פני הדברים:

א. יש מקום לגוי לגור בארץ. התורה מתירה גר תושב. הפוסקים כותבים שגם בימינו יש מקום למעמד הדומה לגר תושב (עיין רמב"ם, ראב"ד, כסף משנה), כלומר אפשרות לגוי לגור בארץ. אך יש לכך שני תנאים, אחד מוסרי ואחד לאומי.

ב. התנאי הראשון הוא מוסרי: קבלת שבע מצוות בני נוח. היסודות של המוסריות האנושית, שבזכותם אדם נקרא אדם. אמנם יש מקילים שדי בקבלה שלא לעבוד עברה זרה. וכך פוסקים מרן הרב קוק (משפט כהן) ורבינו הרב צבי יהודה (שיחות הרב צבי יהודה - ארץ ישראל). הרי זו הארץ שניתנה לאברהם אבינו שלחם נגד עבודה זרה, לכן לא ייתכן שיגור בה מי שהולך נגד זה. על כן אין זה מקומם של נוצרים למיניהם ובעלי דתות אליליות שונות מהמזרח הרחוק. לעומת זאת, אִסלם אינו עבודה זרה.

ג. התנאי הלאומי הוא קבלת מרות המדינה (רמב"ם הלכות מלכים). זהו דבר מובן והגיוני שקיים בכל מדינה בעולם. ודאי שלא יוכל לגור בארץ אדם שעסוק בלהרוס את מדינתנו ולהרוג אותנו. זהו מושכל ראשון.

ד. רק נציין שבכל אלה אין שום גזענות. גזענות היא תורה ביולוגית, המבדילה בין גזע לגזע, אך בתוך עם ישראל יש יהודים מכמעט כל הגזעים, בין שנולדו כך, בין שהתגיירו.

ה. ועתה נבוא לביטוי מדינה יהודית-דמוקרטית. קודם יהודי ואחר כך דמוקרטי. כלומר יש מקום לדמוקרטיה בתנאי שאינה סותרת את היהדות. בהחלט כך צריך להיות. הרי זו מדינת ישראל או בלשון של הרצל: 'מדינת היהודים', בעברית ובגרמנית, או 'המדינה היהודית' ביידיש ובצרפתית. זו מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה.

ודאי שהדמוקרטיה, כלומר רצון הרוב, אינה יכולה לכפות חוק לא מוסרי ולא לאומי. למשל חוק שיכריח לחלל שבת, או למשל חוק שיחליט על מחיקת המדינה והפיכתה לחלק מארצות הברית.

אפילו הפילוסוף אפלטון מתאר דמוקרטיה אידיאליסטית למען הכלל שהוא אורגניזם ולא רק אוסף תועלתני של פרטים. ודאי יש אידיאלים נצחיים מעל החוק. הרי אומה אינה עומדת רק על כלכלה וביטחון אלא גם על אידיאלים ועל הסטוריה.

לנתק אומה מההסטוריה שלה, מהנשמה שלה, זהו הדבר הכי בלתי מוסרי והכי בלתי דמוקרטי שיכול להיות.

נתמוך בדמוקרטיה אמתית ורוממה: אחריות ונאמנות לאומה על כל דורותיה ההסטוריים.