שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בית-דין גדול של מיליון אנשים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בית-דין גדול של מיליון אנשים

[נאמר במכון מאיר – ב' שבט תשע"ה]


שאלה: האם מותר לי לבחור באיזו מפלגה בה אני רוצה ?


תשובה: ודאי. לא רק שמותר אלא חייב, כי הבוחרים הם כמו בית דין וכל בית דין צריך לדון מה נכון בעיניו. אסור לומר: רב גדול ממני חושב אחרת ואני מבטל דעתי. אם הדיין מבטל את דעתו אז הוא יכול להישאר בבית. וכאן זה בית דין גדול של מיליון אנשים המחליט מי ינהיג את המדינה. כל אחד צריך לבחור מה הוא חושב שהכי טוב למדינה, לכלל-ישראל. הרי זה הנהגת כלל-ישראל ולא מה שהכי טוב לי. זה כאילו דיין יחליט לזכות בעל דין אחד כי יתן לו כסף. זה לא ישר, זה מין שוחד. עיין שו"ע חו"מ קסג א הגה.

כל אחד צריך להחליט מה הכי טוב למדינת ישראל.

יחד עם זה,אני אומר את דעתי הענייה:

א. ודאי צריך מפלגה דתית, כי הרי התורה היא לא רק תיקון הפרט אלא תיקון הכלל, האומה, המדינה, שתעשה אותנו ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש".

ב. גם צריך מפלגה דתית שחשוב לה העם היושב בציון כי על זה מדובר, הנהגת האומה על פי התורה.

ג. וגם מפלגה שרואה ערך לאומה בארצה.

כלומר, מפלגה שחורטת על דלגה: תחיית האומה בארצה על פי תורתה.

זה הכי טוב, אבל אם יש אדם, שמאמין בתחיית האומה בארצה על פי תורתה, אבל משום שיקולים שונים, מעדיף מפלגה שלא חורטת על דגלה: תחיית האומה בארצה על פי תורתה, בתקוה שמפלגה זו תביא את האומה למדרגה זו, עליו לבחור במפלגה שהוא חושב שהיא הכי טובה. ולא רב יחליט בשבילו, ולא מקובל יחליט בשבילו, ולא איומים, ולא קללות, ולא מיסטיות,אלא הוא יבחור מה שהוא חושב. אם הוא מפחד מלחצים, הוא לא חייב לספר מה הוא בוחר. כידוע, בחירות זה סודי, והוא יצביע מה הוא חושב.

אני מסרתי מה אני הדל חושב ,אבל יתכן שמשום סיבות אחרות, סובר שיש הדרך אחרת. המחלוקת אינה לגבי המטרה אלא לגבי הדרך.

העיקר, אשרינו שיש לנו בחירות, ולא שלטון אנגלי, לא שלטון טורקי, לא שלטון ממלוקי, רומאי או יווני.

אשרינו שזכינו. מה טוב חלקנו!


  • פורסם בשאילת שלמה 379