שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ביקור האפיפיור בארץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ביקור האפיפיור בארץ

"ומלאך רע יענה אמן" (עיין שבת קיט, ב) זהו האפיפיור, שבעל כורחו חייב להודות שמדינת ישראל קיימת. הקתולים טוענים שהם ישראל האמיתי "VERUS ISRAEL", בלטינית. זאת הסיבה שהם הרגו אותנו במשך כל ההיסטוריה: אלפים, עשרות אלפים, מיליונים. הם אף פעם לא היו ידידים שלנו. לדעתם הם עם ישראל האמיתי ולכן כל נבואות הנביאים של שיבת ציון כתובות עבורם. אבל, בחסדי ד' אנו חזרנו לארץ. אמנם האפיפיור לפני קום המדינה שלח מכתב לכל הנוצרים שבעולם – קתולים ולא קתולים – כדי לעוררם למנוע את קום מדינת ישראל, משום שזהו חורבן הנצרות וסטירת לחי לכל היסוד התיאולוגי של הנוצרים האומר שהם עם ישראל. בכל זאת, מדינת ישראל קמה וגם ניצבה. ועדיין אמרו שמדינת ישראל אינה קיימת.

גם בביקורו לפני האחרון של האפיפיור, הוא כבר הכיר במדינת ישראל. איימו עליו קהילות של קתולים כגון בפולניה, שאם הוא עושה עוד צעד אחד בכיוון מדינת ישראל, הם מנתקים ממנו קשר ומקימים עליהם אפיפיור לחוד. גם בקבלת פנים של ראש הממשלה גולדה מאיר התקבלה אצל האפיפיור עם דגלים של מדינת

ישראל, היתה הכרה בכך שיש לנו מדינה, כמובא בשיחות הרב צבי יהודה - יהדות ונצרות (עמ' 44), שזה פירוש "כי הנה החשך יכסה ארץ" (ישעיהו ס, ב) - חייבים הם להכיר שאנו קיימים.

בביקור הראשון של האפיפיור אחרי קום המדינה, בשנת תשכ"ד, הוא כלל לא הכיר בקום המדינה. פורסם בעיתון של הוותיקן - L'Osservatore Romano -שהאפיפיור מתכונן לבקר במקומות הקדושים. אין מדינה, אין ראש ממשלה, הוא בא לבקר "במקומות הקדושים". ומהיכן הוא בא? מירדן. אבל אין מעבר מירדן, אז עשו במיוחד חור בגבול במגידו כדי שהאפיפיור יוכל לבוא. הלך סביב סביב כמו שכתוב, "סביב רשעים יתהלכון" (תהלים יב, ט), נכנס למדינה דרך חור עכבר. חיכו לו שם כל גדולי המדינה. באותו הזמן היה רק רב ראשי אחד, לא היה רב ראשי אשכנזי כי הקודם נפטר ועוד לא בחרו חדש, והרב הראשי היה הג"ר יצחק ניסים. אמרו לו: בתור הרב הראשי לישראל אתה צריך לבוא. אמר: אני לא בא. אם הוא רוצה לבוא ללשכה שלי, אני מקבל כל אדם, אני לא אבוא למגידו לקראתו. אמרו לו: אתה חייב. אמר: אני לא חייב כלום. לחצו עליו דרך המפד"ל. - הוא בלתי לחיץ. רמזו לו: אם אתה לא בא לשם, יחליפו אותך. אמר: תחליפו אותי. בקיצור, הוא לא בא. הגיע האפיפיור למגידו וחיכו לו כל גדולי המדינה, לא אמר להם שלום ולא הסתכל אליהם. אחרי שהוא עזב את הארץ, שלח מכתב: 'כבוד הנשיא' - הוא לא שלח לראש הממשלה. הוא שלח לתל אביב - ולא לירושלים. 'תודה על האירוח'. אמרו אנשים: הרב ניסים הציל את כבוד מדינת ישראל. זה דומה ל"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" (אסתר ג, ב) - מרדכי לא השתחוה להמן משום שהיה מזרע בנימין שלא השתחוה לעשו. רבנו הרב צבי יהודה כתב לו: ישר כח!

סיפור נוסף שקרה עוד לפני הסיפור הקודם. היו ארועי טרור, אז פוצצנו מטוסים בנמל התעופה בביירות. כתב האפיפיור בעיתון הוותיקן L'Osservatore Romano - 'זה היום הכי שחור בהיסטוריה העולמית, שהעזתם לחדור לטריטוריה הריבונית של מדינה ולעשות שם שמות'. הגיב הג"ר ניסים: להרוס כמה מטוסים זה יום שחור, אבל להרוג אנשים בלי סוף זה כן בסדר! - צעק עליו. אמרו לרב ניסים: צריך להיות עדין, אי אפשר כך להתבטא כלפי האפיפיור. אמר: כך אפשר להתבטא! ביקשו ממנו: כתוב שדבריך לא הובנו היטב והוצאו מהקשרם. אמר: דברי הובנו היטב ולא הוצאו מהקשרם. כל העיתונות בארץ תקפה אותו ,אבל כל העיתונות בחו"ל תקפה את האפיפיור. בסוף, האפיפיור הוציא הודעה שדבריו לא הובנו היטב והוצאו מהקשרם.

חזק ונתחזק בזכותו של הרב ניסים!


  • פורסם בשאילת שלמה 337