שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ביזוי תלמידי חכמים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ביזוי תלמידי חכמים

[מאתר "סרוגים"]


שאלה: כיצד להתייחס לרב חרדי שביזה רבנים ציונים? אחד הוא כינה: "ספק אפיקורס ספק שוטה, מה שיותר מסתבר שניהם יחד". רב אחר כינה "פרחח רבני שוטה". את רבנו הרב צבי יהודה הוא כינה "הפוליטיקאי קוק"! וכן כינה את הציבור הלאומי-דתי סרטן בתוך בגוף היהדות הנאמנה!


תשובה: לא מדובר רק בביזוי ת"ח אלא בהפצת שקרים.

אני לא מכיר את הרב שאתה מדבר עליו, אני לא ידוע אם הוא כתב ספרי הלכה כמו הרב האחד, וכן הרב השני יש לו סמיכה לרבנות, יש לו סמיכה לדיינות. אני לא יודע אם אותו הרב ששיקר יש לו סמיכה לדיינות או לרבנות.

זה לא אומר שאנחנו מסכימים עם כל מילה שכל רב אומר, אבל זה לא סיבה לשקר ולכנות אותו כטיפש, פרחח או אפיקורוס.

באשר לרבנו הרב צבי יהודה, אני לא יודע אם הוא קרא את דברי ההלכה שהוא כתב. אפשר למצוא אותם בעיקר בסוף השו"ת של מרן הרב קוק, בהערות ארוכות, בסוף דעת כהן, משפט כהן, עזרת כהן ועוד, ויש גם חקירות שלו מובאות באנציקלופדיה תלמודית.

רבנו הרב צבי יהודה היה בעיקר תלמיד חכם גדול ענק שלמד יומם ולילה, ונוסף לכך היה גם מנהיג לאומה. אך איני יודע אם הרב הזה, קרא את דבריו.

לכן אני הייתי ממליץ לו שיבקש סליחה מהרבנים שניקב אותם בשם, ושיקח עשרה אנשים וילך אל קברו של רבנו הרב צבי יהודה קוק ויבקש סליחה.

באשר לכינוי "סרטן בגוף היהדות המאמינה" בו כינה את הציונות הדתית, אין צורך להתרגש מכך, אלא הוא צריך לבקש סליחה מהציבור הציוני דתי שכינה אותו סרטן. אך מכיון שמדובר בעיקר בשקרים, לא צריך להבהל מהדברים האלה, אלא בעיקר להצטער.

הנחמה שלנו היא שהדברים של אותו הרב אינם מייצגים, לא מייצגים את הרבנים ולא מייצגים את הרבנים החרדים. הרבנים החרדים מכבדים את הרבנים הציוניים והרבנים הציוניים מכבים את הרבנים החרדים. אשרינו שמכבדים אחד את השני.

כלל גדול אצלנו שכל הפוסל במומו הוא פוסל, על פי רוב אדם מאשים אחרים בחסרונות שיש בו, ולכן יכול להיות שאותו אדם אלו חסרונות שיש בו. ועוד כלל גדול, אדם שמדבר לא לעניין, סימן שאין לו מה לומר לעניין. שה' ימחול לו והעיקר שילך לבקש סליחה מהרבנים ומרבנו הרב צבי יהודה.


  • פורסם בשאילת שלמה 240