שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בחירת שם לתינוק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: האם יש להתייעץ עם רב בבחירת שם?

תשובה: לא. ובדורות הקדמונים לא התייעצו כמו שנהוג היום, וממילא האר"י אומר שכאשר ההורים נותנים שם, מתנוצץ בהם ניצוץ רוח הקודש.


שאלה: האם השם משפיע על האישיות?

תשובה: לא. ישמעאל הוא שם יפה, אך הוא היה רשע. וכן יש להפך. אלא מה שקובע הוא הבחירה החופשית שלו בהמשך.


שאלה: האם השם משפיע על גורלו של אדם?

תשובה: לא. ומה שחז"ל אמרו ששינוי שם הוא דבר שקובע דינו של אדם לרעה, הסביר הרמב"ם בהלכות תשובה שהכוונה לאדם שעשה תשובה גדולה והפך כל אישיותו, וחותם תהליך זה בשינוי שמו, כמו אברם לאברהם. והר"ן מסביר שהכוונה לאדם שמחליט לעשות תשובה גדולה ולשנות כל אישיותו לטובה ולכן משנה שמו כדי שזה יזכיר לו כל הזמן שעליו לעשות תשובה.


שאלה: התורה אומרת שנוח נקרא כן כי הוא ינחמנו, אם כן השם כן משפיע?

תשובה: חז"ל מסבירים שאז היה להם רוח הקודש לכן נתנו שם על פי מאורע עתידי, אך לנו אין רוח הקודש, לכן אנו קוראים לילדים על שם הורים וסבים כדי לכבדם. אשכנזים – אחרי מותם. ספרדים – בחייהם.


שאלה: שם רשע מותר?

תשובה: אשכנזים וספרדים נהגו שלא, לכן למשל אין משתמשים בשם אבשלום כפי שמעירים התוספות. תימנים לא חוששים, כי למשל אבשלום הוא כשלעצמו שם יפה. אך אם זהו שם שמופיע גם אצל רשע וגם בהקשר אחר, אז מותר, כי קוראים על שם ההקשר האחר.


שאלה: האם קוראים שם על שמו של אדם שנפטר צעיר?

תשובה: נהגו שלא. אך אם הוא מת במגפה שפגעה לא רק בו אלא באנשים רבים, אז לא רק הוא מת יחיד, לכן קוראים בשמו. וכן ביחס לחייל שנפל במילוי תפקידו או יהודי שנהרג על ידי מחבל, אפשר לקרוא, כי לצערנו אין אלו מקרים בודדים.


שאלה: האם אפשר לקרוא בשם גוי?

תשובה: אין איסור. אבל ודאי טוב יותר שם יהודי. וכידוע אבותינו במצרים נשתבחו בכך שלא שינו את שמם אלא נשאו שמות יהודים. וכן מי שיש לו שם גוי, טוב לעברת אותו, אך לא חייבים.


שאלה: האם מותר לקרוא בשם בו מופיע שם ד'?

תשובה: מותר. כי כאשר אנחנו קוראים למשל לילד מיכאל, איננו מתכוונים בקריאת שמו לומר: מי כאל, אלא זה שמו של הילד.


שאלה: האם מותר לתת שם של בן לבת ולהפך?

תשובה: מן הדין אין איסור, אבל נהגו שלא. וכן ראוי לנהוג. אבל אם זה שם משותף לבן ובת כגון שמחה או יונה אין בעיה. אם כי יש תמיד לשאול שמא זה עלול להיות לא נוח לילד שיש עמימות בזיהוי אם הוא בן או בת.


שאלה: אפשר לתת יותר משם אחד?

תשובה: אפשר שם אחד, או שניים, או שלושה – לא משנה.


שאלה: אם יש בעיות בחיים, להחליף את השם?

תשובה: כתוב שאם אדם חולה במצב קשה, נהגו לתת לו שם חדש (שו"ע יו"ד שלה י).


שאלה: אם יש חילוקי דעות בין ההורים, מי קובע?

תשובה: יסתדרו ביניהם.

==

==