שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בחירת רב ראשי לישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בחירת רב ראשי לישראל

[בלוג וידאו של הרב – עריכה: רותי סופר]


שאלה: כיצד בוחרים רב ראשי לישראל ומנהיג רוחני גדול?

תשובה: כמובן אין זו בחירה פשוטה. מרן הרב קוק מסביר לנו כיצד בוחרים מנהיג רוחני בספרו עין איה (ברכות ח"ב פ"ט אות כח):

"אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור", כשבוחרים מנהיג רוחני לציבור, צריך שהציבור יסכים לקבלו, "שנאמר: ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא ד' בשם בצלאל". משה רבינו אומר לעם ישראל: ראו, ד' בחר בבצלאל. "אמר לו הקב"ה למשה, משה, הגון עליך בצלאל. אמר ליה, רבש"ע, אם לפניך הגון, לפני לא כל שכן. אמר לו, אף על פי כן לך אמור להם לישראל... אמרו לו, אם לפני הקב"ה הגון ולפניך הגון, לפנינו לא כל כן".

יוצא מכאן שיש שלושה גורמים שמחליטים: רבש"ע, משה רבינו ועם ישראל. למנהיג רוחני, כמו בצלאל, צריכות להיות שלושה מעלות, שלושה כשרונות:

א. הכי חשוב, "טהרת הלב וקדושת המעשים הנובעים מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות". כמובן, זה "דבר הגלוי רק לד' לבדו, שהוא חוקר לב".

ב. צריך להיות לו "החכמה העמוקה הגדולה כדי לנהל בתבונת כפים את עדתו". את זה בני אדם יכולים לראות, אמנם לא כל אדם, אלא תלמידי חכמים גדולים כמשה רבינו. הוא יכול לדעת.

ג. "השלמות ההמונית... צח הלשון, הלוקח נפשות בחין מדברותיו". שתהא לו שפה וקשר והשפעה לברכה על האומה.

המעלות של הת"ח צריכות להיות דווקא לפי הסדר הזה, "בזמן שכל אחת מן המעלות תופיע על ערכה הראוי לה, ויהיה העיקר הגדול השלמות האלקית, צדקת הפרנס וחסידותו האמיתית. שניה לה מעלת החכמה היתירה. והשלישית המעלה ההמונית החיצונה. אז תהיה המעלה הנמוכה טפילה אל המעלה הרוממה ממנה ותצליח הפרנסוּת להנהיג את הצבור בדרכי הטוב והחיים. אבל אמנם כשיתהפכו הסדרים, ויעשה העיקר המעלות החיצוניות הנובעות מהמלכת הצבור, אחריה מעלת החכמה היתירה ואחריה מעלת החסידות וקדושת הצדק, באחרונה" כלומר, סדר המעלות צריך להיות דווקא בסדר הזה, ואם זה יהיה בסדר ההפוך זה לא ילך. הדבר חייב להיות בסדר הזה! ובהמשך מסביר מרן הרב קוק שזו הדרך הנכונה לבחירת פרנס בכל הדורות.

אם כן, כעת אין לנו עדות ברורה על קדושת הנפש, אפשר לדעת מעט על פי מעשיו, וכו' וכו'. אחר כך יש חכמה ואחר כך המעלה החיצונית. שנזכה לדעת לבחור ולהחליט בצורה נכונה.


  • פורסם בשאילת שלמה 259