שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בחירת בן זוג (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־10:22, 2 במרץ 2020 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "ראשית דבר הוא להאמין שאם ד' הקרה לפניו בחורה, והיא מתאימה לו ובעלת מידות טובות על פי שאיפו...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

ראשית דבר הוא להאמין שאם ד' הקרה לפניו בחורה, והיא מתאימה לו ובעלת מידות טובות על פי שאיפותיו ומדרגתו, ומתעורר במידת מה רגש של חיבה - יש להאמין שזו הבחורה שהקב"ה הועיד לו. [כמובן שאין הכוונה שילך כפתי, אלא שלא יתחכם יותר מדי ויחקור עד אין סוף]. אם לא כן, ניתן להגיע לאבסורד שהבחור יצטרך לבדוק את כל בנות ישראל עד שיחליט, כי תמיד יכול להתעורר הספק שמא יש בחורה אחרת שכל הגורמים הנ"ל מתגלים בה בשלמות יתר!

בספר "בית יחזקאל" כותב הרב יחיאל הלוי וייס (חלק ב' הלכות דעות עמ' ר'): "ועוד אמר לי הרב הגאון בנימין זילבר שליט"א שראוי לכל צד רק לחפש אם יש מידות טובות ושאין איזה מום בולט העלול להפריע אחר כך, וכל השאר - כסף ודירה ומקצוע - הכל הבל. אחרי שהאדם עשה השתדלות מועטת המוטלת עליו, הרי ד' יושב מרום ומזווג כל הזיווגים" עכ"ל. ולענייננו ניתן להוסיף לכסף, לדירה ולמקצוע גם עיכובים אחרים.

בשו"ת אגרות משה של הרב משה פיינשטיין זצ"ל [אחד מגדולי הפוסקים באמריקה ובעולם] דן המחבר בשאלה, האם מותר לבחור שהכיר למטרת נישואין, לבקש שתבשל לו כדי שיכיר את טיב בישולה - האם יש בכך משום שימוש באישה, אם לאו. [כי אין מדובר שם בהגשת אוכל כבחדר האוכל, שהוא דבר שירות, אלא באופן אישי אינטימי], ותשובתו היא: "ובדבר אם תהא רשאה לבשל גם בעדו נראה שאין בזה חשש איסור לכולי עלמא, וזה לעניין הדין. אבל למעשה אין זה כדאי לעשות, כי אין להתחכם הרבה, והאישה שמוצאת חן במראיה ובמשפחתה ושמועתה טובה שהיא שומרת דת - יש לסמוך, ולישא אותה בתקווה שהיא המזומנת לו מן השמים ואין צורך לבחון אותה מתחילה, וגם שלא יועיל, כי אין הבחנה זו כלום, ו'תמים תהיה עם ד כתיב" (שו"ת "איגרות משה", יורה דעה חלק א' סימן צ').

והטעם לדבר הוא, שעיקר בניין הנישואין הוא ע"י עבודה [מהי העבודה, נסביר אחר-כך], לכן אין צורך שתהיה מיד בהתחלה אהבה גדולה וחיבה בוערת, שאם ישנן - אין ביטחון שתישארנה, ואם אינן - על-ידי עבודה יכולות להופיע, שכן עיקר עניינו של העוה"ז הוא עבודה אנושית. ("והאדם נברא בדוגמא העליונה כמ"ש 'בצלמנו כדמותנו', ומה שפעל השי"ת בימי בראשית הן דוגמא לפעולת האדם כל ימי עולם, כי כל מה שברא הקב"ה צריך תיקון כמשארז"ל בעניין המילה שהראה השי"ת שאפילו בריאת גוף האדם לא נשלם עדיין בבריאה וצריך תיקון ע"י האדם. וע"ד שאמר לו ר"ע לאותו מין דמעשה בנ"א יפים יותר כמו שהראהו בחוש מגלוסקאות וחיטים. כי ע"ז היה תכלית בריאת העולם והאדם בתוכו, בצלם אלוהים להיות הוא המשלים ומתקן כל הבריאה כולה, והוא האוצר של יראת שמים שאין לו להקב"ה בעולמו אלא זה בלבד. שזה אינו בגזרה רק תלוי בבחירת האדם כמ"ש 'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'. וכה"א מה ד' שואל מעמך דייקא כי אם ליראה. ואדם לעמל יולד, ואף באדה"ר קודם החטא נאמר 'ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה'. ונא' 'ואדם אין לעבוד את האדמה'" (פרי צדיק, קדושת השבת. ועיין דרך ה' לרמח"ל חלק א' פרק ג-ד, מאמר א').

לפעמים ההתחלה היא מתנה מרבש"ע, אך בעיקרו של דבר "אדם לעמל יולד" ובניין חייו תלוי בעבודתו. ובאופן עקרוני ניתן לבנות חיי נישואין גם ללא כל חיבה מוקדמת, אך כמובן קשה מאוד, ולכן יש צורך בבדיקת אפשרות של חיבה, או חוסר רתיעה.

  • פורסם בשאילת שלמה 629