שיעורי הרב שלמה אבינר

בחירות - באיזו מפלגה לבחור?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם כל אדם יכול לבחור לפי דעתו או שחייב לבחור כפי שמורה לו רבו וכדומה?