שיעורי הרב שלמה אבינר

בחירות לתפקידים ציבוריים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיצד בוחרים אנשים לתפקידים ציבוריים, וכן על בחירות

שיעור שהועבר בתאריך: כג טבת התשע"ה