שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בחירה חופשית - יסוד הכל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בחירה חופשית – יסוד הכל

[מ"ראש יהודי"]


מבאר מרן הרב קוק (עין איה, ברכות א, עמ' 48): "דבר פשוט הוא שהאדם הוא בעל בחירה חופשית ואין מכריח על צדקו ורשעו". לכאורה, להתפלל על פלוני שיעשה תשובה – זה דבר מוזר. אם הוא רוצה – הוא יעשה תשובה, לא רוצה – לא יעשה. הקדוש-ברוך-הוא מתערב בכל, מלבד בדבר אחד – הבחירה החופשית. "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ב). הבחירה החופשית היא תפארת היקום, תפארת האדם. זו גדולתו של האדם. הקדוש-ברוך-הוא חפץ שאדם יעשה את הטוב מתוך בחירה חופשית, ולכן בדבר זה הקדוש-ברוך-הוא אינו מתערב. לא שאינו יכול להתערב; הוא יכול, ואם הוא רוצה, הוא מתערב – כמו שעשה עם פרעה, הקשה את לבו (ראה שמונה פרקים לרמב"ם ח) – אלא שאינו רוצה להתערב בבחירה החופשית, תפארת האדם, נזר הבריאה.

"על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלו הבריונים היו נשחתים בתכלית, ואינם פונים כלל אל חפץ הישרַת דרכם", אין להם שום עניין לתקן דרכם, הם שבעי-רצון מעצמם, עד כדי לשטות ברב הזקן, רבי מאיר. "איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם", לכאורה, תפילה אינה יכולה לשנות את בחירתם החופשית, "מה שהוא חוק כללי קבוע", חוק כללי וקבוע ביקוּם הוא, שריבונו-של-עולם אינו מתערב בבחירה החופשית, "שלא יכריח השם יתברך בחירת האדם, וזהו יסוד כל התורה כולה".

כפי שמבאר הרמב"ם (הלכות תשובה ה ג), אם אין לאדם בחירה חופשית, כל התורה כולה היא לעג וקלס – שכיצד ניתן לצוות אם אין לאדם בחירה, וכיצד ניתן לאסור אם אין לו בחירה. לכן כל הפקודות וכל האיסורים הם לעג לרש, וכל העונשים עוול, וכל השכר הבל. בקיצור – כל התורה נופלת בלא בחירה חופשית!


  • פורסם בשאילת שלמה 249