שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בזיון הרבנות הראשית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אל תבזה את הרבנות הראשית

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: כיצד להתיחס לתופעה החדשה של בזיון הרבנות הראשית מצד היהדות הדתית-לאומית?

ת: לצערנו אין זה חדש שמבזים את הרבנות הראשית מצד אלו שכועסים עליה מפני שאינה מתיישרת לפי הקו שלהם. לפעמים המבזים הם חרדים, עתה הם דתיים-לאומיים. את מרן הרב קוק, היו מבזים משני הצדדים, גם חרדים, גם חילוניים. כמובן, לא כולם ב"ה. הרבה העריכו אותו. גם עתה הרבה מעריכים את הרבנות הראשית, ב"ה. המבזים הם מיעוט קטן.


ש: אז אין להזדעזע מאותם בזיונות ואיומים?!

ת: ודאי שיש להזדעזע ואין לשתוק. כתוב בגמרא שיש עונש על מי ששומע בזיון תלמיד חכם ואינו מוחה (בבא מציעא פד ב). רק לצערנו יש לדעת מראש שעל דעת כן אדם מתמנה לתפקיד של רב. הרמב"ם מביא בסוף הלכות סנהדרין את דברי חז"ל: "צא ולמד ממשה רבן של כל הנביאים ,כיון ששלחו הקדוש ברוך הוא במצרים ונאמר: ויצום אל בני ישראל, אמרו מפי הקבלה שאמר להם למשה ולאהרן: על מנת שיהיו מקללים אתכם וסוקלין אתכם באבנים" (הלכות סנהדרין כה ב). אך כמובן, אין זה ממעט מחומרת החטא הזה.


ש: אבל יש רבנים שטוענים שהחלטות הרבנות הראשית אינן הלכתיות אלא פוליטיות?

ת: וכי יש בזיון תלמיד חכם גדול מלומר דברים כאלה, חס וחלילה! אלא שפסקי הרבנות הראשית אינם מוצאים חן בעיניהם. אך מה נעשה, יש לפעמים חילוקי דעות, והרבנות הראשית מחליטה, אז יתכן שרב אחד יתקשה לעכל שדעתו לא התקבלה. אי אפשר לספק את כולם. רק אחשוורוש היה מלך טיפש ורצה לעשות כרצון איש ואיש. אלא על הרבנות הראשית להכריע. הרי צריך הנהגה מרכזית ולא תהו ובהו.


ש: לכן האם עלינו לבזות את אותם הרבנים שמבזים את הרבנות?

ת: לא. אנו מכבדים את כולם.


ש: אבל רבנו הרב צבי יהודה נזף קשות במי שביזה את הרב הראשי?

ת: אינינו בדרגת רבנו הרב צבי יהודה. והוא גם לא ציוה עלינו לבזות. זה לא תפקידנו אנחנו הקטנים, זה תפקידם של תלמידי חכמים גדולים.


ש: אך בינתיים הבזיונות האלה והאיומים האלה גורמים נזק נורא אצל הציבור?

ת: ודאי שזה חטא נורא, אבל הנזק אינו נורא. הציבור אינו טיפש ואינו מתרגש ואינו עומד דום מפני מבזי הרבנות הראשית. הוא יודע את האמת, לצערנו הוא יודע שיש רבנים שעושים תככים. כבר מאות שנים הוא יודע זאת וכבר אינו שם לב. אדרבה אלו שמבזים, הם הם המתבזים בעיניו. הוא אינו אוהב מבזים. הוא דור גבור, הוא דור חזק, הוא דור שאינו מפחד משום דבר, כמבואר במאמר "הדור".


ש: ובסיכום?

ת: משה רבנו היה העניו מכל אדם ולא הגיב כאשר ביזהו, אלא מחל על עלבונו, אבל ד' יתברך לא מחל על עו עלבונו של משה רבנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 392