שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בדיקת חמץ וביעור חמץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: באיזו שעה יש לבצע בדיקת חמץ?

ת: בצאת הכוכבים, כלומר 13.5 דקות אחרי השקיעה. בשעת הדחק, אפשר מהשקיעה.

ש: קודם ערבית או קודם בדיקה?

ת: קודם ערבית, אך אם המנין שלו יותר מאוחר, יבדוק קודם.

ש: מותר לאכול לפני הבדיקה?

ת: לא. אין אוכלים לפני מצוה. אך אם הוא מאוד רעב, מותרת אכילת עראי, כלומר פירות או קצת עוגה, פחות מכביצה, 56 סמ"ק.

ש: שינה מותרת לפני הבדיקה?

ת: לא. שמא לא יקום. בלית ברירה, יבקש ממישהו שיעיר אותו או ישים שעון מעורר חזק.

ש: מותר לבדוק בפנס?

ת: עדיף לבדוק עם נר, אך אם אין לו נר, או שמסוכן להדליק שם נר, מותר עם פנס.

ש: האם יש לחפש פירורי חמץ?

ת: יש לחפש רק חמץ הראוי לאכילה. פירורים זו חומרה.

ש: האם אורח מברך על בדיקת חמץ?

ת: לא. כמובן הוא חייב לבדוק חדרו, אך אינו מברך, כי הברכה תוקנה רק בביתו. כן חייל אינו מברך. אך תלמיד ישיבה מברך, כי הישיבה היא ביתו.

ש: מי שלא נמצא יכול לבדוק על ידי שליח?

ת: כן. אך יותר טוב לא להטריד אדם אחר, אלא לבדוק לפני שיוצאים.

ש: בבדיקה מוקדמת לפני ליל י"ד, מברכים?

ת: לא. אך יש לבדוק בלילה לאור הנר.

ש: מי שלא יימצא בביתו כל הפסח, חייב בבדיקה?

ת: ימכור את כל החמץ שבבית, ויקיים את המצוה במקום בו מתארח.

ש: מי שלא בדק את הבית, אלא כלל הכל במכירה, מותר לו להשאיל את הדירה לחבר?

ת: ודאי לא. הרי לא היתה בדיקה, ואסור להיכנס.

ש: כניסה לדירה שנמכרה, לקחת איזה חפץ מותרת?

ת: כן. הגוי מרשה.

ש: מי שלא בדק ליל י"ד, מה יעשה?

ת: יבדוק ביום י"ד, בלי נר. וכן אם היה אנוס, ולא בדק לפני פסח, יבדוק בחול המועד.

ש: אפשר למכור חמץ באורח עצמאי לגוי?

ת: לא. יש הלכות רבות ומורכבות.

ש: המוכר דרך רב צריך לעשות קנין?

ת: לא. זו חומרא. שהריהוא אינו מוכר לרב, אלא ממנה אותו שליח ובשביל זה אין צורך בקנין.

ש: אפשר למכור בטלפון?

ת: כן. זו שליחות.

ש: אפשר במסרון או בדוא"ל?

ת: גם כן. אך יש לוודא שהבקשה התקבלה. וכן במכתב או בפקס.

ש: חייבים לשרוף החמץ ביום י"ד או אפשר לזרוק?

ת: לכתחילה יש לשרוף. אם אי אפשר, ניתן לזרוק אותו לים או לשירותים או לפח אשפה. אך עדיף לא לזרוק שם, כי אולי האשפה לא תפונה לפני פסח.

ש: מוצא חמץ בפסח, מה יעשה?

ת: יבער אותו מיד, כגון יזרוק אותו לשירותים. ואין בזה בזיון.

ש: מוצא חמץ בשבת או יום טוב?

ת: אז אינו יכול לזרוק אותו, כי הוא מוקצה, לכן יכסה אותו בכלי, ומיד במוצאי היום, יזרוק אותו.

ש: מותר לראות חמץ של גוי ברחוב, הרי כתוב לא ייראה?

ת: מותר. כתוב לא ייראה לך, כלומר חמץ שלך אסור שיהיה לך. אך מותר לראות חמץ של גוי.

ש: וראיית חמץ של יהודי?

ת: גם כן מותרת, אך יש להצטער.

ש: מותר לי לעבוד במקום שיש בו חמץ, השייך לגויים או ליהודים שלא מקיימים הלכות פסח?

ת: כן. אך להיזהר מאוד לא לאכול בטעות.

ש: מה דין קטניות לאשכנזי שמתארח אצל ספרדי?

ת: אסור לאכול, אבל מותר לו לאכול במה שנגע בקטניות, כי יש להן דין בטול ברוב. וכן מה שהתבשל בכלי בו בשלו קטניות.

ש: לאשכנזי יש היתר קטניות לחולה?

ת: כן, אם יש סיבה אמיתית שהוא צריך לאכול אותן.

ש: מה דין חמץ שעבר עליו הפסח?

ת: אסור בהנאה, ויש לזרוק אותו. אבל אם זה ספק חמץ, הוא מותר, כי חמץ שעבר עליו הפסח, אסור מדרבנן, וספק מדרבנן להקל.

ש: האם עדיף לצום תענית בכורות או להשתתף בסיום?

ת: עדיף סיום, כדי שלא ייכנס רעב לחג, אלא אם כן הוא גיבור ואין זה מפריע לו.

ש: אכילת מצה לפני פסח מותרת?

ת: לא. אסור ביום י"ד בניסן. יש מחמירים גם לפני כן, וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

ש: מה הברכה על מצות כל השנה?

ת: לספרדים, מזונות, כמו על לחמיות. אשכנזים, המוציא, כיון שכך מברכים בפסח.

ש: ביום י"ד, מאכל מחמשה מיני דגן מותר?

ת: עד שעה עשירית, כלומר שלוש שעות לפני השקיעה.

חג שמח!

  • פורסם בשאילת שלמה 539

==
==