שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בברית עצמה - קריאת השם (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


טעות האב

ש: אם האב טעה בקריאת השם, האם מותר לשנות את השם?

ת: כן. מעין טעות – לעולם חוזר.

[כתב בס' 'שמא גרים' (עמ' ריג): אדם אחד קרא לבתו בשם חנה, ולאחר מכן נזכר האב, שבתו האחרת נקראת בשם צפורה-חנה, ומחמת שהיא נקראת בפי העולם צפורה בלבד, טעה וקרא גם לבת השנייה בשם חנה. אמר לו הגרי"י קניבסקי, ה"סטייפלר", שהשם חנה והשם צפורה-חנה נחשבים לשני שמות שונים, ולכן אין צריך לשנות. אולם הוסיף, שהיות שבוודאי לא יהיה לו נוח ששתי בנותיו נקראות בשם חנה, כיוון שלא עברו עליו שלושים יום מקריאת השם, עדיין אין לזה תוקף של שם (ע' גמרא בבא בתרא קסז, ב. שו"ע חו"מ מט, ג. אבן העזר קכ, ג).

מסופר בס' 'והערב נא' (ח"א עמ' 77-76) על שאלה שהגיעה להגר"י זילברשטיין: בערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, אירע המעשה. אישה, שכרעה ללדת, הגיעה בלווי בעלה לבית החולים. ילדיהם הקטנים נשארו אצל השכנים. סמוך לכניסת השבת, ילדה האישה בשעה טובה. האבא דמע את קריאת ה"מזל טוב", ומיד נכנס ואיחל לרעייתו "מזל טוב". היולדת ביקשה מבעלה שיזדרז לשוב לביתם טרם תכנס השבת, על מנת לטפל בילדים. בשבת בבוקר, עלה האב לתורה ונתן שם לבתו – רבקה (שם זה נבחר על ידי ההורים, במידה ואכן הלידה תתקיים בשבוע זה של פרשת חיי שרה). והנה, במוצאי שבת, התקשר הבעל אל אשתו: "איך הסתדרת עם הארבעס (חומוס, כמנהג הרווח בקהילות אשכנז לערוך "שלום זכר" בליל שבת שלאחר לידת בן זכר ולהגיש בו ארבעס)"? שאלה. דממה של הלם השתררה בצידו השני של הקו. הבעל היה מוכה הלם, מכיוון שבמהלך החודשים שקדמו ללידה, בישרו הרופאים לבני הזוג כי בדיקת האולטרא-סאונד מראה שיש להם בת... מיהר האב ושטח את סיפור הדברים בפני הגר"י זילברשטיין, וביקש לדעת באיזה שם יקראו כעת לבנם. אמר הרב: מאחר ו"אשתו כגופו", יקראו ההורים לבנם - יצחק. הוסיף הרב: אילו השם שנתן האב, הינו שם שאפשר להשתמש בו הן לבן והן לבת, דוגמת יונה או שמחה – ישאירו את השם הזה. ואם יש שם דומה, דוגמת נחום ונחמה – יקראוהו בשם זה – רשם מ"צ.]


לפני הברית

ש: האם מותר לקרוא לבן בשם לפני ברית המילה?

ת: בדבר קריאת שם לתינוק לפני ברית המילה, אין שום איסור מפורש, לא בגמרא, לא ברמב"ם ולא ב'שולחן ערוך'. אברהם אבינו קרא שם ליצחק לפני ברית המילה כמו שכתוב: "ויקרא אברהם את שם בנו... יצחק, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים" (בראשית כא ג-ד). רבי יהודה החסיד מזכיר מנהג לקרוא שם כאשר התינוק מושם בעריסה ('ספר חסידים' תתש"מ), אבל נהגו לצרף קריאת השם עם ברית המילה, והמנהג מוזכר בספרי האחרונים, ואין לשנות.