שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ארץ ישראל - נמשיך למרות הקשיים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[הרב שלמה אבינר]

אחרי הבחירות וליקוי המאורות

מה יהיה עם ארץ ישראל אחרי הבחירות? - נמשיך! שום דבר לא השתנה. רק יותר קשה. ריבונו של עולם החליט שהקיץ הקץ. אנחנו נגיע. כל הבעיות רק מאחרות את הטובה מלבוא. אך היא בוא תבוא. זה רק עניין של זמן.

אלו אמנם ייסורים קשים, אך איננו מופתעים. אנו יודעים ממסילת ישרים, פרק ראשון, שהעולם הזה הוא עולם של צרות וייסורים. ולא לשווא לימדנו רבי שמעון בר יוחאי שארץ ישראל נקנית בייסורים. מזמן שמנו לב לנגעים שעושקים את הלאומיות היבשה.

רק זאת נדע: שמש הישועה זורחת על ציון. אם יש ליקוי חמה - עוד מעט היא שוב תזרח. רק צריך אמונה.

לא להיבהל, לא לאבד ראש. ההעדר קודם להוויה. התהו ובהו קודם ליהי אור. הריקבון של הגרעין באדמה מכין את צמיחתו החזקה. הגוף קודם לנשמה. הנשמות החזקות העסוקות בעניינים חומריים של כלכלה וביטחון, קודמות לנשמות האציליות העוסקות באידיאלים של תורה, עם וארץ. המלכות הבלתי קדושה קודמת למלכות הקדושה.

לכן אין ייאוש! אין עצירה! אין חולשה! אין עייפות! תמיד קדימה במסירות ובעמל! אין קרב קצר. גם אם יש קשיים, הלאה! אין עצבות! אין עצבנות! אין לחץ!

יהיו עוד בחירות ועוד בחירות. יש לאגור כוחות לקראתן: על ידי אחדות פנימית בינינו, על ידי תקווה, על ידי רכישת אמון הציבור הרחב בעזרת תקשורת ברוכה.

אנא אל תכאיב עוד לעצמך. שמח על מה שיש. שמח שיש לנו מדינה וממשלה שלנו ולא של תורכים או של בריטים. תודה לד' שיש לנו צרות של עם עצמאי בארצו ולא של עם גולה ונדכא.

אל תכתוב כל שבועיים מאמר עם אותו חומר ממוחזר של שנאת רשעים, שנאת בוגדים, שנאת ערב רב, שנאה, שנאה ושנאה. סמוך על היצר הרע שעושה מלאכתו נאמנה ואינו זקוק לעזרה. בעצם, אדרבא, סימן טוב לנו הם כל אלו המאמרים: אם צריך כל כך לעורר שנאה, סימן שיש לנו אהבה חזקה שלא מצליחים לעקור ולזעזע. אשרינו.

כך כותב מרן הרב קוק: "אע"פ שמלחמה כבדה אנו חייבים להילחם עם הלאומיים היבשים, בעלי 'יהודים בלא יהדות' ... מכל מקום אנו חייבים מעבר מזה, להישמר מאד שלא לנתק את פתיל האחדות והאחווה, בין העובדים והמתיישבים בארץ ישראל: כי למודים אנו למדי לדעת מה מלחמת אחים יכולה לעשות לנו, בפרט בראשית דרכנו ביישוב הארץ, ובעודנו כל כך מועטים וחלושי כוח ומוקפים בשונאים מחוץ מכל העברים" (אגרות הראיה ב סג).

ודאי הרב צודק, האויבים שלנו הם לא אנחנו, בינינו לבין עצמנו, אלא כל שונאינו מסביב.

מעשה ובמכללה למלחמה של ארצות הברית הרצה גנרל על הבעיות הצפויות ועל האסטרטגיות התואמות. "האם אנו נצטרך להילחם במלחמת עולם שלישית?", שאל אחד הקצינים. "כך נראה", השיב הגנרל. "ומי יהיה אויבנו, גנרל?", "כנראה סין". "אבל, גנרל, אנו 300 מיליון והם 1200 מיליון וכיצד נוכל לנצח?". השיב לו הגנרל: "בזמנים המודרניים לא הכמות קובעת אלא האיכות. במזרח התיכון יש 5 מיליון יהודים הלוחמים נגד 300 מיליון ערבים והם תמיד מנצחים". "אבל גנרל, האם לנו יש די יהודים?"...

אז אתם רואים שד' אתנו. ד' לא עוזב אותנו, גם אם מעשיו אינם מובנים לנו. הם יתבררו מאוחר יותר. ההיסטוריה ארוכה. נצח ישראל לא ישקר. ידענו מראש שהאידיאלים יפלו (אורות התחיה מד), ידענו מראש שיופיעו אנשים בעלי חומריות חזקה, שיהוו בסיס לקומות הרוחניות העליונה (שם מה).

אל תדאג, ד' אתנו. ראה מה כתב ד"ר הרצל בסוף ספרו הדמיוני "אלט-נוילנד" ALTNEULAND - ארץ ישנה חדשה, שהתברר כלא דמיוני כלל: (הרב שמואל להלן, הוא הרב שמואל מוהליבר).

הדברים שנאמרו היו רציניים ונשגבים. באווירה זו העלה פרידריך לוונברג את השאלה, שהם ענו עליה זה אחר זה. איש-איש על פי דרכו. וזאת היתה השאלה שהוצגה:

"אנו רואים כאן צורה חדשה של חיי בני אדם בחברה, צורה המבטיחה אושר יותר מן הקודמת - מי יצר אותה?"

ליטוואק הזקן אמר: "המצוקה!"

האדריכל שטיינק אמר: "העם שחזר והתלכד!"

קינגסקורט אמר: "אמצעי התחבורה החדשים!"

ד"ר מרכוס אמר: "הדעת!"

ג'ו לוי אמר: "הרצון!"

פרופסור שטיינק אמר: "כוחות הטבע!"

הכומר האנגלי הופקינס אמר: הסובלנות ההדדית!"

רשיד ביי אמר: "הביטחון העצמי!"

דוד ליטוואק אמר: "האהבה והייסורים!"

ואילו רבי שמואל הזקן קם על רגליו בחגיגיות ואמר: "הקדוש ברוך הוא!"

(הרב שמואל, הוא הרב שמואל מוהליבר).

==


==