שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ארץ ישראל השלמה לפי הרצי"ה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה שרבנו הרב צבי יהודה היה תקיף על ארץ ישראל השלמה, זה בגלל שארץ ישראל היא יסוד גדול, או בגלל ההשקפה הכוללת שעל כל דבר לא צריך לוותר: גם ארץ ישראל, גם עם ישראל וכו'?

תשובה: העיתונים שייכו את רבנו הרב צבי יהודה לגוש אמונים. כשאמרתי כן, אחד אמר לי: אבל גוש אמונים היה שייך לו. נכון, אבל הוא לא היה שייך לגוש אמונים. האישיות של רבנו הרב צבי יהודה במילה אחת - תורה. תורה, תורה, תורה. הוא למד תורה יומם ולילה. הוא לימד תורה יומם ולילה. הוא עזר להקים את הישיבה המרכזית, ומזה נולדו עוד ישיבות להפיץ תורה. הוא הוציא לאור את הכתבים של מרן הרב קוק. כל חייו – תורה.

התורה מצווה אותנו להתיישב בכל מלוא רוחב הארץ. כמו שהתורה מצווה אותנו - לשמור את כל דיני השבת, כל דיני הכשרות, כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע - כך גם בנוגע לדיני יישוב ארץ ישראל. צריך להתיישב בכל מלוא רוחב הארץ. רבנו היה מביא את זה בשם התורה (רמב"ן, הוספות לספר המצוות לרמב"ם, מצוה ד'). התורה מפרטת לנו את גבולות הארץ כדי שלא נניח ממנה מקום. זו לא נקודה לחוד, זו הנקודה של התורה. אפשר לומר נקודה חשובה, ודאי חשובה, שהרי מצות ישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות התורה, אבל היא לא פוטרת את כל התורה כולה. היא לא נקודה יחידנית, אלא היא חלק מכל התורה.