שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אריאל שרון גיבור ישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אריאל שרון גיבור ישראל

אריק שרון עלה למרומים והשאיר אצל רבים רגשות מעורבים. אכן ככל בני אדם עלי אדמות, הוא היה יצור מורכב, אור וחושך שמשו בו בערבוביה. לכן יחד עם כל הביקורת עליו, יש לזכור שאנו עומדים מול אדם שאפשר להגדירו: גיבור ישראל.

גיבור ישראל שלחם באומץ ובגבורה, בחכמה ובתושיה, במלחמת יום הכיפורים, נחל ניצחון מזהיר, וכולנו חייבים להכיר לו טובה על תפקידו המכריע.

גיבור ישראל שיש לו חלק גדול בהתיישבות ביהודה ושומרון.

ואותו גיבור נכשל בחורבן גוש קטיף, אם כי, גם בזה אפשר ללמד עליו זכות שחשב שהוא פועל לטובת האומה. אמנם כשלונותיו אינם מבטלים את מעלותיו, כמו שיוחנן כהן גדול ששמונים שנה היה כהן גדול ולסוף נעשה צדוקי (ברכות כט א) מעשיו הטובים בהיותו כהן גדול לא ייבטלו משום כך.

גיבור ישראל שקנה בית בירושלים העתיקה ברובע המכונה זמנית "מוסלמי": "בית שרון". בכך הודיע לנו ולעולם כולו, שיש כאן אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, שאחרים באו ובנו עליהן שלא ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא שכחנו את נחלת אבותינו.

עלה למרומים איש הצבא, איש ההתישבות, איש הנהגה, שכולנו חייבים לו. עלה למרומים איש ההפכים, ואנו תפילה שימצא מנוחה במרומים.

---

נספח:

מזכויותיו של אריק שרון בבנין ירושלים שבין החומות:

- עוד בהיותו שר החקלאות קנה שטח גדול ליד שער הפרחים העומד להיות שכונה ליהודים, והוא באופן אישי קידם את האישור הסופי לבנייה במקום.

- הביע את רצונו לגור בעיר העתיקה, ולימים הצביע על בית שרצה בו. התברר כי שבועיים קודם נגמרה רכושתו והוא קנה אותו (בדמי מפתח). הוא בית ויטנברג השולט על רחוב הגיא בדרך לכותל. בעקבות רצח עמדי בעיר העתיקה, החליטו סופית להיכנס ולגור, שבועיים לפני האנתיפדה. תקופה ארוכה היה פעמיים בשבוע גר בביתו עם לילי אשתו. רבותינו, הרב טאו והרב עודד ראו בכך צעד משמעותי ביותר באחיזתנו הממלכתית בירושלים.

- הסכים לנסוע במיוחד לחו"ל לקניית בית אחד בין החומות, הוא בית המעלות, בעקבות נסיעתו נמצא הקונה והסתיימת רכישת הבית ואח"כ אכלוסו.

- העריך את התושבים בין החומות על מסירותם ובמיוחד את הנשים הנושאות בעול כשר השיכון אישר את חברת השמירה לשמירת הבתים והישוב היהודי המתקיים על כך עד היום.

- כל זכות קניית נאות דוד וישובו בזכותו. נסע לחו"ל לגייס את הכסף לקניית המלון. לאחר הכניסה היתה התקפה רבתי מכל הצדדים, לפנוי המתנחלים, כולל עיריית ירושלים והמשטרה ובתי המשפט. בעצמו התישב במקום ודרש מראש הממשלה דאז, שלא יפנו, וכך היה.

- משהחלה מערכה משפטית עזה לפנות את היהודים בטענת הפרת הסדר הצבורי, נתעורר ההכרח לקחת עו"ד בכיר מהשורה הראשונה. משלא נמצא הסכום המיידי למקדמה - נטל זאת על עצמו 100,000$ - וסידר את אפשרות הערעור.

- הכרזת הנשיא דאז, כי לנוצרים אין מוחזקות ברובע הנוצרי יותר מן היהודים, שברה את מיתוס "הרובע הנוצרי" וקידמה את התועדה היהודית כי ירושלים על כל חלקיה אחת היא לנו היהודים.

- רכישת בתי המלון בפתח העיר גם היתה על ידו ובזכותו.

- אישור הממשלה לבניית החורבה נעשתה על ידו, בסכומי עתק, וכן התכנית האחרונה להרחבת פני הכותל המערבי ודרכי הגישה אליו.


  • פורסם בשאילת שלמה 317