שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ארבעה נגעים במערכת המשפט (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אמר לי שופט: דע לך שמערכת המשפט בארצנו רעועה, אני שופט ואומר לך זאת. סתם ולא פירש. וכן שמעתי מהרבה עורכי דין.

אכן, ארבעה נגעים יש. כמובן, אין זה אישי פרסונלי, יש שופטים מאוד ישרים, ויש משפטים מאוד ישרים. אבל המערכת כשלעצמה הינה לצערנו רעועה. ואלו הנגעים:

א. מערכת המשפט היא זרוע פוליטית. כמובן, מותר לעסוק בפוליטיקה, ואף מצוה, אבל מערכת המשפט אסור לה שתהיה מובלת על ידי פוליטיקה. לצערנו, כך הוא בארצות רבות כגון ארצות הברית וצרפת. לא באנגליה. גם המשטרה מדליפה ידיעות, כדי לבצע מניפולציות על דעת הקהל. לצרענו, אין כאן דמוקרטיה, אלא השתלטות של קליקה, כמו שיש גם השתלטות של בעלי ההון ובעלי המדיה.

ב. יש סתירה בהודעה: החלטת היועץ המשפטי. שהרי הוא אמור לייעץ ולא להחליט. כי במשטר דמוקרטי כל החלטה ניתנת לביקורת, לערעור ולהתנגדות. אבל ליועץ המשפטי אין מערכת מבקרת. כך שהיא סופית. דבר זה לא קיים באף מדינה בעולם. במיוחד שהמבקר אינו נבחר על ידי העם אלא ממונה.

ג. כבר הכריזו כמה פעמים שופטים בכירים: אנו נפעל כדי שלא תהיה כאן מדינת יהודים אלא מדינת כל אזרחיה. זו נקיטה עמדה פוליטית חמורה מאוד, הנוגדת כל חזון הקמת המדינה,הגוררת התעלמות משיקולים לאומיים ועלולה להביא אסון.

ד. עד מדינה פסול על פי תורה ועל פי השכל הישר, בהיותו נוגע בדבר, - ובמיוחד אם מופעלים עליו לחצים.

כל אלה, הם ביזוי עם ישראל, איבוד הכבוד של עם ישראל, סכנה קיומית לעם ישראל – ויש לתקן בהקדם ובמרץ.

חזק ונתחזק.

  • פורסם בשאילת שלמה 627