שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אסתר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אסתר

התענית נקראת על שמה של אסתר, והמגילה נקראת על שמה של אסתר. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, מה שהראשונים מסבירים בשני אופנים: א. הנשים היו בכלל הגזרה. ב. הנס נעשה על ידי אישה.

נוצר מצב נורא של גזרה להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, טרגדיה לכאורה ללא מוצא. וההצלה היתה בעזרת אישה צדיקה וביישנית, אבל חכמה ונחושה. שתקנית מזרע שתקנים שאחזו בפלך השתיקה - שאול שנחבא אל הכלים ודבר המלוכה לא הגיד, בנימין שלא סיפר לשון הרע על מכירת יוסף ורחל ששתקה ומסרה את הסימנים לאחותה.

מופלא הוא הוויתור של רחל אמנו, שהיתה בצל וחזרה לתוך הצל. הפגישה הראשונה שלה עם יעקב אבינו היתה מלווה בבכי, כי היה בה יסוד שברירי וחולף, וחז"ל אומרים שראתה ברוח קודשה שלא תיקבר אתו. כבר בהתחלה חשה את סופה שתידחה הצדה. וכן אמרה: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי", ובמדרש, שניבאה שתמות בקרוב ורצתה ילדים לפני כן.

אסתר היתה מלכה של רגע כמו יוסף. היא לכאורה מלכה מכובדת אבל באמת מסרה את נפשה, על אף היותה בטוחה במעמדה. "כאשר אבדתי, אבדתי" ואת מאמר מרדכי היא עושה בסיכון חייה. סיכנה גופה וגם נשמתה להיות שקועה בזוהמא של המלך אחשורוש, אליו הלכה ביוזמתה. שנים רבות היתה שבויה באותו ארמון מלא עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

אבל גם שם היא נשארה בקדושתה וברוח קדשה, ודומה בזה לכלל ישראל, שגם אם חטאנו ונרדמנו מן המצוות, נשארה בנו הסגולה הפנימית, "כולך יפה רעייתי ומום אין בך" "בתולה ואיש לא ידעה". אסתר יתומה שבויה בתוך הקליפות, אבל נשארה בטהרתה העליונה, בבחינת שכינתא בגלותא. ועיקר הנס נעשה על ידה.