שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אסור שמערך הגיור ייהפך למערך כשרות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אסור שמערך הגיור ייהפך למערך כשרות

[ראיון באתר סרוגים]


הגיור חייב להיות לפי ההלכה, כלומר קבלת מצוות. זה לא מספיק שגוי אוהב את עם ישראל ומזדהה עם עם ישראל, זה כשלעצמו דבר חשוב מאוד ונקרא בהלכה גר תושב, אבל כדי להיות גר צדק צריכה להיות קבלת מצוות, ככה נהגו כל הדורות. וכך גם כשעלה על הפרק הנושא מיהו יהודי כולם הסכימו שיהודי זה או מי שאמא שלו יהודיה או מי שהתגייר על פי ההלכה. כלומר, קבלת מצוות.

אם מישהו מתגייר בלי קבלת מצוות גיורו לא גיור. גם נוסיף על זה שילד קטן התגייר והוריו לא דתיים אבל הוא התגייר, אם בגיל בר מצווה או בגיל בת מצווה הוא לא מקיים מצוות הגיור בטל. זה דבר ראשון, גיור הלכתי.

דבר שני, מבחינה חברתית חייב להיות בארץ גיור אחד, לא ייתכן שיהיה וכמה גיורים. וגר לזה לא יהיה גר לזה. כמו שלצערנו יש בכשרות. לזה זה כשר ולזה זה לא כשר. וזה לא אוכל אצל זה. גם זה דבר נורא ואיום אבל שיהיה דבר דומה גם בגיור זה לא ייתכן. שאחד יהיה יהודי לזה אבל לא יהיה יהודי לזה. זה יהיה חורבן באומה.

הסמכות הרבנית המוסמכת לגייר היא אך ורק הרב הראשי לישראל.

החוק המנדאטורי הוא שהגיור נקבע על פי ראש העדה, ראש העדה זה הרב הראשי. עכשיו רוצים לשנות שמי שיקבע הם יהיו רבני הערים שיקבלו הנחיות מן ועדת ההיגוי שמי שממנה אותה זה הממשלה. עכשיו ברוך ד' ועדת ההיגוי אלה אנשים צדיקים ויראי שמיים אבל אי אפשר לסמוך על זה שממשלה תקבע בסופו של דבר את האיסורים. מה שצריך להיות זה עם אחד. תורה אחת. גיור אחד.


  • פורסם בשאילת שלמה 377