שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אסור לקבל כסף נוצרי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אסור לקבל כסף נוצרי

[מתוך העתונות]


אין לקבל כסף מארגונים נוצריים גם כאלו שמכריזים על עצמם כלא מיסיונרים. בעם ישראל באופן טבעי יש רתיעה מהנצרות בגלל אלפיים שנה של רדיפות, לכן מגמתם היא רכישת אמון והם עושים זאת על ידי כסף. יש להם תוכניות ארוכות טווח. כל הארגונים כולם קשורים בצורה כלשהי למיסיון. יש בעיה חדשה עכשיו עם תוכנית שר החינוך לקצר את החופש הגדול שמסתייעת בארגון ה'קרן לידידות'. שמה המקורי הוא ה'קרן לידידות נוצרית יהודית' וכל הרבנים אסרו לקבל כסף מהקרן הזו. לגבי רבנים שמתירים לקבל כסף מארגונים נוצרים, מי שלא מכיר את הנצרות אינו יודע, מי שלא למד לא מכיר.


  • פורסם בשאילת שלמה 310