שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אסון בלווית הג"ר שמואל הלוי וואזנר זצ"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אסון בלווית הג"ר שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, בעל שו"ת שבט הלוי

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


שאלה: הגאון האדיר הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל הלך לעולמו בכניסת חג הפסח תשע"ה, ונקבר במוצאי החג. הדוחק העצום עם יציאת מיטתו של הגר"ש מהיכל ישיבת 'חכמי לובלין' ברחוב בבני ברק, הביאה למותם של שני אברכים, שנמחצו למוות ולפציעתם של עשרות. מה דעתו של הרב על זה?


תשובה: בגלל הכאב הרב, קשה להאריך בזה, ונסתפק בשלוש מובאות:

א. האירוע מזכיר את הגמרא בפסחים (סד ב): "תנו רבנן, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראין אותו פסח מעוכין", ופירש"י: "על שם שנתמעך". הגמרא מדגישה כמה קשה היה האירוע הזה שאותו פסח קיבל כינוי וגם הוא מנציח בגמרא.

ב. בספר 'עיוני הלכות' להרבי מביאלא - מרמת אהרן בבני ברק, הגרד"י צבי רבינוביץ, מובא מעשה רב באחד מימות החורף הקשים כשכל העיר כוסתה בברד כבד ביותר, ונספה אז בתאונת דרכים תלמיד חכם שמקום תפילתו היה בבית מדרשו של אחד מזקני וצדיקי הדור זצ"ל, ומאחר ולא יכלו להספידו בחוץ מחמת הצינה ובריאותם של המלווים וכן של אותו גדול בישראל - רצו בני הקהילה להכניס את מיטתו לבית המדרש בכדי להספידו כראוי. וכשנשאל על כך הגר"ש וואזנר, הוא פסק שאסור להכניס מיטת מת לבית הכנסת ולכן יש להימנע מלהספידו בשעת הלוויה עצמה, אלא צריכים לעשות הלוויה בזמן קצר ככל האפשר, ובמלאות ימי השבעה או השלושים יש לערוך הספד בבית הכנסת לכבודו כמתחייב (עיוני הלכות ח"ג עמ' תקמו הערה נד – אמנם אפשר לחלק בין אדם כשר ובין אחד מגדולי הדור.

ג. בעקבות האסון בהלווית הגר"ש הלוי וואזנר, האדמו"ר מויז'ניץ במסר חריג לחסידיו בטיש בחוה"מ פסח: "איני סובל את הדחיפות של הבחורים סביבי, זה כואב לי ומציק לי. באירועים ציבוריים מה לציבור אנ"ש להידחף סביבי, אין להם מה להידחף ב-20 מטר הקרובים אליי. אינני מסכים שידחפו לידי יהודים, אפילו לא לרגע. בכלל, הדחיפות בציבור שלנו בכל מקום גובלות בשפיכות דמים ממש".


  • פורסם בשאילת שלמה 384