שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אנשי הימין הקיצוני

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־19:11, 17 בנובמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == אנשי הימין הקיצוני == [ראיין והוספת מקורות: הרב מרדכי ציון] ש: בחור נחמד פעיל ימין, נכד ...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

אנשי הימין הקיצוני

[ראיין והוספת מקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: בחור נחמד פעיל ימין, נכד של הרב מאיר כהנא זצ"ל, נעצר מעצר מנהלי על ידי השב"כ, בלי משפט. כיצד להתייחס לזה?

ת: איך אפשר לדעת. לא פורסם למה נעצר, וגם השב"כ לא נוהג לגלות סודותיו. אבל, באופן כללי, בהצהרת זכויות האדם והאזרח של המהפכה הצרפתית, כתוב שאסור לעצור סתם בן אדם בלי סיבה מוצדקת ומוכחת. גם אצלנו זה ככה, עוד לפני המהפכה. נחכה לגילוי נימוקי השכ"ב...


ש: אבל אומרים שגם הרב שייך לשב"כ...

ת: כן. בדיחה משעמעמת של אנשים מובטלים.


ש: לגופו של עניין, כיצד להתייחס לעצם השיטה של ממשיכי הרב מאיר כהנא?

ת: ממשיכיו אינם כולם באותה דעה. יש מהם אנרכיסטים, שסוברים שהמדינה העכשווית היא רקובה ללא מרפא, לכן אין דרך אחרת אלא שתתמוטט ותוחלף על ידי מדינה קדושה, ומן האודים העשנים של העולם החרב הטמא יצמחו פרחי העתיד הטהורים.


ש: אבל באמת יש בעיות קשות במדינה?

ת: ודאי. בכל דבר בעולם הזה יש בעיות. רק בעולם הבא אין. אך בינתיים אנו נשארים פה בחסדי ד'. רבונו של עולם נזף ברבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ברבי שמעון: "להחריב עולמי יצאתם"?! (שבת לג). מסביר מרן הרב קוק: כך הוא עולמי, כולל סדרים מקולקלים, ולאט לאט מן החושך תצא אורה (עין איה שם רעג).


ש: קמעא קמעא?

ת: כן. יש ממשיכי הרב כהנא שחולקים על הקמעא קמעא. כשהלכתי לניחום אבלים של הרב כהנא זצ"ל, אנשים שם אמרו לי: איפה נפסק בשולחן ערוך קמעא קמעא?


ש: באמת איפה נפסק?

ת: אכן לא נפסק. השולחן ערוך הוא ספר של הלכה וזה נושא של אמונה. התורה כוללת שניהם: הלכה שהיא הדרכה מה לעשות ואמונה שהיא הדרכה מה לחשוב, להאמין ולהרגיש. ושניהם חשובים.


ש: ממשיכי הרב כהנא לא לומדים אמונה?

ת: כאמור הם לא עור אחד. אבל יש מהם שסוברים שיש להתהלך בחיים על פי ענייני הלכה לבדם. לפעמים זה גורם לתגבורת ייאוש ושלילה, כמבואר בספר אורות התורה בפרק סתרי תורה. "אנו רואים שכשמביטים על העולם לשפטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלהית הצפונה, מתגדלת מאד מדת הדין, שנאת הבריות ויאוש מכל צד, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, כי אם בהצטרפות של הדיקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מתוק" (אורות התורה י טו).


ש: לגופו של עניין, אם העולם הוא רקוב, למה לא להחריב אותו כדי לבנותו מחדש?

ת: כי מי אומר שנצליח לבנות יותר טוב. כידוע אין מחריבים בית כנסת ישן לפני שיבנו את החדש, בגלל שני נימוקים: א. אולי לא נצליח לבנות את החדש. ב. איפה נתפלל בינתיים. הקומוניסטים רצו להחריב את העולם כדי לבנות עולם של יושר וצדק, ולבסוף התברר שהרוסים האדומים הם יותר גרועים לאין ערוך מהרוסים הלבנים...


ש: אבל כן היה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני?

ת: זה רבונו של עולם! רבונו של עולם יכול להחריב כי הוא יכול לבנות. לא אנחנו. זו הסוגיה של גוהא, רעידת אדמה, בברכות פרק תשיעי ועין איה שם (ברכות נט א עין איה שם קלז). וגם זה לא נכון שהכל רקוב. סתם עין רעה.


ש: למה? יש דברים מאוד חמורים במדינה כגון...

ת: נכון, אך יש גם דברים מאוד טובים. יש ממשיכי הרב כהנא שסוברים שזו מדינה של מתיוונים, לכן אין מה לעשות איתה.


ש: למה זה לא נכון?

ת: ודאי לא. העם היושב בציון עושה הרבה דברים טובים במסירות נפש, ומה שלא טוב, אין זה מרוע לב, אלא מרוב בלבול.


ש: מה שונה הימין הקיצוני מהחרדים? גם אלה וגם אלה מסתייגים מהמדינה?

ת: כן. יש צד שווה, ייאוש מהמדינה. אך יש הבדל, החרדים לא מתעניינים במדינה, הם עוסקים ביראת שמים, בתורה ובמצוות, ומשאירים את מצות הקמת המדינה לרבונו של עולם ולמשיח. הימין הקיצוני כן רוצה שתהיה מדינה וצבא ושיש לפעול למען זה במסירות.


ש: אגב, הם גם טוענים: הצבא לא עושה שום דבר למען בטחון האזרחים, לכן על האזרחים לתפוס פיקוד, עובדה שצה"ל לא פוטר כל הבעיות, יש פיגועים...

ת: לא פוטר כל הבעיות, רק 99%. חבל להתייחס. זו כפיות טובה נוראה.


ש: מבחינה עקרונות, חייב להיות קמעא קמעא? ד' לא יכול לבוא פתאום אל היכלו?

ת: ד' יכול לעשות מה שהוא רוצה, אך הוא החליט שזה יהיה קמעא קמעא. כך כותב מרן הרב קוק לגרי"מ חרל"פ שהיה מעדיף גאולה ניסית: "לא חלישות-כח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא קמעא-קמעא, כי אם גבורת-גבורות" (אגרות הראיה אגרת תשנג). שם הוא מזהיר את הגרי"מ חרל"פ: לפני משיח ולקראת משיח יש עקבות-משיח, ולחלילה לזלזל בהם. "כמה גדולה היא החששה של קציצת-נטיעות על ידי אותה צפית-ישועה, המחרפת את עקבות-משיח ד', המנתקת את הטבע וכל מסיבותיהם..." (שם).


ש: ובסיכום?

ת: בסיכום, כל מה שיש היום בארץ, זב בזכות העם ולא בזכות קבוצה של צדיקים נאמנים. בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל – העם! לא לחפש כביש עוקף עם. הכל, - אנו עושים עם עמנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 401