שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אני שקוע ביצר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אני שקוע ביצר

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: אני בחור צעיר, אך מרגיש כמו זקן שהגיע לקץ חייו. כבר שנים אני שקוע עמוק ביצר העריות, בכל מיני עבירות שפלות ונוראות שאני מתבייש להעלותן על הכתב. אלף פעמים התגברתי ושוב נפלתי. אני מיואש. אני גם לא מעיז ללמוד תורה ולהחזיק ספר קודש בידי הטמאות. גם לא אעיז להתחתן לעולם. אני לגמרי מיואש. הלכתי לאלף פסיכולוגים ולא עזרו לו מאומה. לבסוף אמר לי פסיכולוג, שברמת ההתמכרות שאליה הגעתי, הוא אינו יכול לעזור לי, ואני אבוד. אני חושב שהוא צודק. אני כבר לא יכול להיות בלי סיפוק תאוותי. גם אין לי עם מי לדבר, אין מי שיבין אותי. ודאי גם ריבונו של עולם מאס בי וכבר אינו מעוניין בי.

תשובה: מה שהנך מתבייש, זה סימן טוב, שנפשך טהורה. ומה שהנך מיואש, זה נפלא, זה מעיד שבתוכך יש זיק שלא נפגם, נשמה טהורה, בעזרתה אפשר להחזיר את כל המצב לקדמותו, לגן עדן של תום. אם הנך כותב לי, סימן הוא שאינך משלים, סימן שאינך מניח את הנשק ובע"ה - סופך לנצח.

אכן אתה נתון במערכה קשה נגד היצר הרע. אך דע לך שאינך לבד בקרב. כולנו אתך. איש איש מול יצרו שלו. איזהו גיבור? הכובש את יצרו. יצרו שלו, ולא יצרו של חברו שאין לו. לכן אין לו לדבר בהתנשאות על חברו שאינו גובר על יצרו. אין זו חכמה. אולי אם היה במקום חברו, במקום סביבתו ובמקום הנפשי הפנימי שלו - היה נופל הרבה יותר. לכן אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.

יצר הרע של עריות הוא אחד היצרים הכי חזקים שבאדם, אולי החזק שביניהם. הוא גם יצר נצרך, כי הוא מסייע לדבק בין איש לאשתו. לכן חזק התחזק במלחמתך. אנו עוד הרבה לוחמים יחד אתך. איש איש על משמרתו.

ודאי שריבונו של עולם אוהב אותך ומבין אותך. ליל יום הכיפורים, הכהן הגדול היה ער כל הלילה "אבא שאול אומר: אף בגבולין היו עושין כן זכר ומקדש" גם ברחבי הארץ נשארו ערים כל הלילה, "אלא שהיו חוטאין" (יומא כט ב) רש"י מסביר: "משחקין אנשים יחד ובאין לעבירה". שומו שמים! בליל היום הקדוש והנורא שבא לכפר על עוונותינו, חוטאים באופן כה מגונה! ואיפה? בנהרדעא, עיר התורה.

אמר אליהו הנביא לרב יהודה אחיו של רב ???סלאחסידא: אתם כל הזמן שואלים למה לא בא המשיח, והנה עכשיו ביום הכיפורים נבעלו כמה בתולות בנהרדעא! (שם). אין זה פלא שמשיח מתעכב בתנאים כאלו.

שאל רב יהודה את אליהו הנביא: ומה דעתו של ריבונו של עולם על כל זה? השיב: הוא אומר: "לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד). רש"י: "יצר הרע מחטיאו בעל כורחו" (מס' יומא כ א).

כמובן, אין כאן לגיטימציה, אין כאן צידוק, אדם צריך להילחם נגד יצרו בכל כוחותיו עד כדי מסירות נפש. אבל יש כאן הבנה, אהבה ומתוך כך תקווה, אמונה.

על כן , ידיד, לחם! וסופך לנצח. אז תראה שאתה יכול בלי זה. משל לעני מרוד המחזר על הפתחים שבקושי אסף כמה פרוסות לחם לילדיו הרעבים. סיפר: הלילה חלמתי חלום נורא, חלמתי שאני מלך. - ומדוע זה כה נורא - הרי כמלך אצטרך לדאוג ללחמם של עשרה מליון אנשים, ובקושי אני דואג לחמש נפשות! אמרו לו : ריקא, בתור מלך תהיה במקום אחר לגמרי. כך גם אתה ידיד, ככל שתתגבר על יצרך תהיה במקום אחר, גבוה יותר, ותראה שאפשר בלעדיו. סופך להיות בעל תשובה גמור, להיות נקי וטהור. סופך להתחתן ולהיות מאושר. וכשתתחתן, לעולם אל תספר לאשתך שמץ מכל זה. הרי עשית תשובה, הכל נמחק, היה כלא היה, לא היה ולא נברא, נתבער ונשרף. החרטה שורפת הכל.

למד תורה, למד ספרי מוסר ואמונה בלי הרף. משם תיקח כוח. דברי תורה אינם מקבלים טומאה ומוסיפים טהרה, הנה דברי כאש שורף כל רע.

אתה זקוק לחברים לנשק. להתחבר לקבוצת תמיכה, קבוצה לעזרה עצמית, הפועלת על פי שיטת שנים-עשר צעדים. אנשים בבוץ כמוך, המבינים אותך הם עוזרים לך ואתה עוזר להם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

אתה זקוק לקו סיוע טלפוני, בו תמצא תמיד אוזן קשבת ועצת נפש.

זהו קרב ארוך, אך הבט נכוחה מול האור, ולך תמיד קדימה. מעלים בקודש ואין מורידים. הכרע את היצר לאט לאט ובעקשנות, יום אחר יום, רגע אחר רגע.

הנה שיר שכתב אלמוני:

אני רוצה שכבר יגיע היום

שבו אני אחליט

ש-יהיה מה שיהיה-

אני מתחיל להיות טוב יותר.

לא טוב יותר מידידי וחברי

אלא פשוט טוב יותר מעצמי!

להיות כל דקה, כל שעה, כל יום

טוב יותר ממה שהייתי

לפני דקה, לפני שעה, ביום קודם.

נכון כבר החלטתי כך

כמה פעמים

אבל זה לא יוצא.

אני רוצה שכבר יגיע היום

שבו אחליט להיות טוב יותר

וזו תהיה הפעם האחרונה שאחליט כך,

כי זו הפעם הראשונה שבאמת, יהיה מה שיהיה,

אני מתחיל להיות טוב יותר.