שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אני שמאלני

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אני שמאלני

[הרב שלמה אבינר]


החלטתי: אני שמאלני. באמת שמאלני. לא שמאלני חלש, אלא שמאלני יותר מכל השמאלנים. ולמה?

כי משה רבנו - כמובן בשם ד' - היה שמאלני גדול מאוד. כי מהי שמאלניות? זוהי דאגה למעוטי היכולת, והגנה על הפועלים ועל העניים. התורה שמאלנית. למשל בשנת שמיטה, כל התוצרת החקלאית מתחלקת בין כולם בשווה, זוהי שמאלניות עצומה! ביובל, הקרקעות חוזרות לבעליהן. אדם שעברו עליו משברים כלכליים קשים והוכרח למכור אדמתו, האם הוא הולך ומדרדר? לא! היא חוזרת אליו. זוהי שמאלניות! "אפס כי לא יהיה בך אביון" (דברים טו ד). נקוט בכל האמצעים כדי לבטל את העוני. קרל מרקס, שחתר לביטול האביונות, יכול היה לבחור פסוק זה כסיסמה לכל דרכו.

בהיותי תלמיד משה רבנו, אני שמאלני. וכן בהיותי לומד גמרא. כי הגמרא דואגת לצדק, במיוחד סדר נזיקין. חז"ל מלמדים שיש חובה לדאוג לעניים, לתת להם די צרכם, ולספק להם רמת חיים נורמלית, וכופים על הצדקה. אם אדם נותן מלבו הטוב, מה טוב. אם לא, לוקחים קצת מן העשירים ונותנים לעניים. רבותינו קבעו מצוות מעשר כספים, ולא רק באופן תיאורטי, אלא היהודים נוהגים כן, גם אם אינם עשירים בעצמם. אשרינו.

אני גם תלמיד של מרן הרב קוק שאמנם כותב הוא דברים עליונים נשגבים ומופשטים המרחפים באוויר העליון, אך יחד עם זה, הוא מלמדנו שמחשבות עליונות המפקירות את העולם המעשי, הן שקר (אורות הקודש ג קפ). מעשה שהוא נשאל על ידי מנהיגי הפועל המזרחי מהו המשטר הנכון על פי התורה, והוא השיב: ודאי לא רכוש פרטי, שאינו אפשרי ואינו כדאי, אם מקיימים את הדין וגם לפנים משורת הדין - שאף הוא דין.

אם תדאג למעוטי יכולת לא ישאר לך גרוש בכיס. ואף למרן קוק עצמו לא היה גרוש בכיס. את משכורתו הדלה היה מחלק לעניים. מעשה ובא תלמידו הרב דוד כהן, "הנזיר", לבקש ממנו גפרור ביום שישי, עבור הדלקת נרות שבת. השיב לו הרב: ראה, השולחן הזה אינו שלי, הכסאות האלה אינם שלי, אפילו המעיל שאני לובש אינו שלי, בבית הזה שום דבר אינו שלי, מלבד קופסת גפרורים זו, ואני נותן לך גפרור. - הוא היה שמאלני!

מעשה בגאון הרב משה פיינשטיין שאסף כסף עבור אדם חילוני חולה שחפת כדי לשלוח אותו להבראה. לאחר זמן הוא נעצר, ככל הרבנים, על ידי השלטונות, והתייצב מול קומיסר גוי קומוניסטי ועוד יהודי מרושע מהיבסקציה. פתאום התפרץ היהודי: תן לו ללכת, הוא קומוניסט! הוא אסף כסף בשביל אדם במצוקה אף שלא היה דתי, ולא עשה הבחנה בין אדם לזולתו. חולה זה היה אחי. הרב הזה קומוניסט!

אבל שר או חבר כנסת השייך למפלגה המכונה שמאלנית, ואשר אינו דואג למעוטי היכולת - הוא אינו שמאלני! יתכן שהוא דואג לערבים. אין זו שמאלניות! במקום לתת כסף ליהודים עניים הוא מעביר אותו לערבים רוצחי יהודים! הלזו תיקרא שמאלניות?! זה חילול המושג "שמאלני", שיש לו מסורת דורות בכל מדינות העולם. השמאל אצלנו אינו שמאל! הוכחה לכך: בעד מי מצביעות שכבות המצוקה, שהן במעמד סוציו-אקונומי נמוך? לא בעד המפלגות המכונות שמאל!

יתר על כן, גם אם שר, חבר כנסת או פרופסור חשוב, יביע הרבה רעיונות לטובת מעמד הפועלים, אך הוא בעצמו חי בעושר באין מפריע אף ביודעו שיש בארצנו עניים רבים מתחת לקו העוני - הריהו עושה שקר בעצמו. זה המבחן.

חכמי ישראל חיו בצנע כל חייהם. הם היו שמאלנים, שלמה המלך היה שמאלני. מזמור תהילים ע"ב כולל הדרכות שהוא קיבל מדוד אביו לקראת קבלת המלוכה. "כי יציל אביון מְשַוֵע ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע" ( ע"ב, יב יג). זהו תפקידו של המלך - לדאוג לעני, מה שאדם מן השורה אינו מסוגל לעשות. מפלגות יכולות. "ויחי ויתן לו מזהב שְבָא" ( שם טו). שלמה המלך היה עשיר מופלג, אך אותו זהב הוא חילק לעניים. בימיו היו היהודים "אוכלים ושותים ושמחים" (מלכים א'. ד כ). הוא היה שמאלני באורח חייו, וגם מודאג ומוטרד מבעיות העוני, כפי שרואים בספר קהלת, בהזכירו את "דמעת העשוקים" (ד א).

פקח עיניך וראה כמה יש עניים בארצנו. ודאי לא כמדינות אחרות בעולם, ובכל זאת יש עדיין הרבה מאד. מדוע אינך דואג ליהודים המסכנים העולים מאתיופיה? לך לבקר בשכונותיהם. במקום זה הנך מזרים מיליונים לרוצחים. אינך שמאלני. יש [מחוסרי תעסוקה] ויש עניים רבים. בארץ ישראל שני מליון ילדים, מתוכם ארבע מאות אלף מתחת לקו העוני. חמישית מכלל הילדים סובלים מעוני! ממש עוני. כלומר, אוכלים לחם ואטריות. כלומר, שאין להם מעיל חם ונעליים חמות לחורף. והמצב מחמיר עקב חוקים חדשים שעל-פיהם שירותים ממלכתיים הניתנים חינם פחתו. אין להם מי שידאג להם בממשלה. בוודאי לא מפלגות השמאל, אלא קצת ממפלגות הימין. פרדוכס מעניין.

שלושים אלף ילדים אינם מבקרים בבית הספר, אלא מסתובבים ברחוב, מה שמהווה פתח לעבריינות. איך אדם מעיז לכנות את עצמו בשם האידיאליסטי "שמאל" ואינו דואג להם?!

אני מכיר רב חרדי שמחלק כל שבוע מאות מנות מזון חינם לרעבים מכל קצוות הארץ, קונה אותו מכספו הפרטי ומתרומות, אך לפעמים אין לו תרומות, אז הוא נקלע ליתרת חוב בבנק ומפחד שהשקים יחזרו. הרב החרדי הזה, הוא שמאלני!

כמובן, יש גם לדאוג לעניים על ידי חקיקה שמראש תמנע את העוני, במתן שירותים ממלכתיים. יש משפחות בארץ כבר שבע דורות. תחת קו העוני, שבע דורות. ואין להם כבר מה לצפות מה"שמאל". זו שערוריה, בושה וחרפה. לא ברור מתי חלה בארצנו התמורה הזאת בשמאל.

לערבים, שלא מוצא חן בעיניהם כאן, אף על פי שאנו נוהגים כלפיהם לפנים משורת הדין - יש עשרים ושתים מדינות לאן ללכת. אך העניים היהודים, אחינו, בשר מבשרנו, לאן הנכם רוצים שילכו?

השמאל האמיתי לחם מלחמות קשות למען המסכנים והעניים ונחל ניצחונות כבירים. אך לערבים יש עשרים ושתים מדינות ורוצים לגזול עוד מדינה אחת. ויש שגזלו את השם "שמאל". אין כאן משחק מילים, אלא בעיה נוראה איומה וכואבת. הלוואי שתקום מפלגה שמאלנית אמיתית! ב"ה מדיניות הרווחה שלנו היא הכי גבוהה בעולם, ואנו מתפארים בכך. בכל זאת יש לפנינו עוד עבודה, ומי שאינו עסוק בה, הן במאבקים הציבוריים, הן בחייו הפרטיים, אינו רשאי לישם את השם "שמאל" ולחללו, שהוא לתפארת המין האנושי.

ואנו מתפללים: השיבה שמאלנו כבראשונה.