שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אני מתגעגע אל נשמתי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[באהבה ובאמונה]


"כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלהים אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה" (אורות התשובה טו י).

אני מתגעגע להיות אחד אתי.

איפה אתה?

אני קורא אלַי לחזור

בוא מן החושך

בוא אלַי אל האור

אל הלב שלי החם ואוהב

מבין וזוכר

את מי שאני, כל מי שאני.

אני חוזר בתשובה שלמה אלַי

אל מי שאני

באהבה וסליחה

אני מבקש ורוצה ומייחל

להיות באמת טוב אלַי

במחשבות ובמעשים

וביצירה ובהיות .

אני מבקש להיות טוב אלַי באמת

כי אני מתגעגע אלַי

לבד לי בלעדַי.

הלב שלי צריך את עצמו.

בוא בחזרה, לב, אל עצמך.

שוב לעומק מעמקיך אתה.

פלא קסם חי, יקר ואוהב

שוב למנוחה שלמה.

שוב לטוב אינסוף

עומק טוב ואור

חום הלב היודע אמת ישרה ומשמחת.

רפואת נפש טועה ואבודה,

בואי אל חיק

בואי אל גן, אל מעיין

בואי אל לב.


  • פורסם בשאילת שלמה 381

====