שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אני אומר לא!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא!

[הרב שלמה אבינר]


לממשלה שמפקירה חלקי ארץ ישראל ומעבירה אותם לעם זר, אני אומר: לא!

לממשלה שמגרשת יהודים ממקומם בארצם אחרי אלפיים שנות גלות, אני אומר: לא!

לממשלה שאינה לוחמת נגד סחר נשים ועתה סוחרת באדמת ארץ ישראל, ונמאסה ממלוך על ישראל, ממנה אני פורש ואומר: לא!

לראש ממשלה, בעל זכויות רבות, שעתה רוח רעה צולחת עליו בצורה רודנית, אני אומר: לא!

למי שקורע את האומה בסכין, קורע את הצבא בסכין, קורע את הארץ בסכין, אני אומר: לא!

לאלו שתאבים להידבק באותה ממשלה בשביל תקציבים ובכך מחלישים את רוח העם, בשוכחם שלא מתקציב ניבנה אלא מרוח, אני אומר: לא!

ואם יעלה על הדעת לפגוע ביישוב כלשהו מיישובי קטיף, אני אהיה שם יחד עם עוד עשרות אלפים, כדי לומר: לא!

איזו מילה מתוקה: לא!

איזו מילה נפלאה מעשרת הדברות: לא!

איזו מילה אדירה שכוחה הוא בכך שהיא נדירה: לא!

רמסתם אותנו, העלבתם אותנו, שיקרתם לנו, התלתם בנו, ואנו שתקנו וקיבלנו בסבלנות ובאהבה, אך עתה שאתם פוגעים בעקרון של מדינת ישראל - אנו אומרים לכם: לא!

ואנו מודיעים לכם: רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום, ורווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, אך אתם תימוגו כי לא באתם לעזרת העם בגיבורים. אלו שהרימו ידם נגד הסכין בלב הארץ והעם, תבוא עליהם ברכת העם. אך אתם שהרמתם ידכם לקצץ בנחלתנו, לא יהיה לכם חלק בשמחת עמנו, כי לא אזרתם עוז וגבורה לומר: לא!

זאת ועוד, אנו מודיעים לכם: מבחינתנו שום דבר לא השתנה. לא האמת, ולא הארץ, ולא האמת שמארץ תצמח. רק יהיה יותר קשה. תמיד ידענו שיהיה קשה. תמיד ידענו מפי ענק ענקי הרוח רבי שמעון בר יוחאי שארץ ישראל נקנית בייסורים (ברכות ה). סבלנו ייסורי סקילה: השפלות ועוני. סבלנו ייסורי שריפה: שריפת רוח נשמה. עתה אנו סובלים ייסורי חנק: חשבונות קטנים קצרי טווח, עסקנות פוליטית נמוגת רוח, חניקת החזון (אורות, אורות התחיה יד). וכנגד החבל האחוז על הצוואר המונע את האוויר ואת הדיבור - אנו אומרים: לא!

אך לעולם לא נשכח את דברי רבי יצחק מוורקא: "מהי הבחינה ליהודי אם הדרך שהוא הולך בה היא טובה אם רעה? אם היא מגבירה אהבת ישראל, טובה וישרה היא, ואם לא, לא." לכן, אנו ניאבק למען ארץ ישראל מתוך אהבת ישראל, ולכל מי שמנותק מן האדם ומסבלו, נגיד: לא!

אבל אנו גם יודעים, יותר מזה, לומר: כן!

לאלו הפועלים למען הגברת העלייה לארץ, יישוב הארץ, חיזוק צבאנו, שגשוג כלכלתנו והאדרת מדינתנו: כן!

לאלו שפועלים לסיכול תוכנית אוסלו וגרורותיה שגבתה יותר מאלף קרבנות, ולסילוק הפחד הדמיוני מהטרור: כן!

לאלו הפועלים למען שינוי מערכתי בתחבורה כדי לחסוך כל שנה שש מאות הרוגי תאונות ועשרים אלף פצועים אנושות: כן!

לאלו הפועלים נגד עישון כדי לחסוך עשרת אלפים מתים לשנה שמתוכם אלף שש מאות מתים בעישון סביל: כן!

לאלו שפועלים למען מזון בריא וגוף בריא כדי לחסוך עשרות אלפים מתים ממחלות כל שנה: כן!

לאלו שפועלים למען עניים וסובלים: כן!

לאלו שפועלים נגד בערות ולמען חינוך טוב לילדינו בבתי ספר ובתנועות הנוער: כן!

לאלו שפועלים לרוממותה של המדינה היהודית וממשלתה: כן!

לאלו שפועלים למען רוממותה של התורה ועצמאותה: כן!

לאלו שפועלים להוסיף אורה ושמחה, אהבה ואמונה: כן!

ברוך השם, יש כל כך הרבה דברים טובים לעשות!