שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אני אוהב את כל המפלגות, אבל את יחד-העם-איתנו אני אוהב מעל הכל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אני אוהב את כל המפלגות, אבל את יחד-העם-איתנו אני אוהב מעל הכל

[אתר כיפה]


יש נרתעים ממפלגת יחד – מפני השׁוֹנוּת. חרדים אינם סביבה טבעית עבור דתיים-לאומיים, וכן להיפך. יש חוסר אמון מובנה.

כל זה היה נכון אם היה כאן איחוד טכני לבדו, איגוד תועלתני גרידא. אבל יש הרבה יותר מזה: אידיאה, שמסביבה התאחדו: התורה! התורה במפלגה זו אינה מילה ריקה, סיסמת בחירות. היא אמת.

נכון שיש שם אנשים שונים: ש"ס, חב"ד, לאומיים-דתיים, וגם ביניהם סוגים ותת-סוגים. אך יש משותף: "חבר אני לכל אשר יראוך" – כדברי רבנו הרב צבי יהודה שזו קנה המידה לבחירת מפלגה.

כן המילה תורה שם אינה סתם סיסמה.

גם הביטוי "ביחד-העם-איתנו" אינו סיסמה. העם היקר היושב בציון צמא לאותה אחדות, גם הדתיים צמאים, וגם החילוניים צמאים.

כי התורה אינה מגזרית. היא שייכת לכל האומה, שנאמר "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (דברים לב). "כל מי שרוצה יבוא ויטול" (רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ג). כי באמת החילוניים אינם חילוניים, הם חילוניים מבחוץ ומאמינים מבפנים. כך כותב מרן הרב קוק שהתעוררות האומה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, אור של תשובה יש בה (אורות התשובה פ' יז).

בשביל תשובה שלמה אין צורך להכניס מה שאין, אלא יש לגלות מה שיש, מה שגנוז בפנים.

כן, זו מפלגה גם עבור אלו שמכנים עצמם חילוניים. בשביל זה אין צורך שהמפלגה תתיר חילוניות, אין צורך שתפגע בסטטוס קוו שמטביע חותם של קדושה על האומה, אין צורך בחברי כנסת חילוניים. וזאת למה? כי יש לנו אמונה מוחלטת שבתוכיות האומה יש תשוקה לתורה, שנשמת האומה אינה מחפשת תורה משתפלת ומתחייכת, אלא תורת אמת.

לא די בסיסמאות שאנו הרב קוק, אלא צריך ללכת בדרכו של נאמנות מוחלטת לתורה.

לא די בססמאות של התייעצות עם רבנים – כאשר עושים להיפך.

צריך תורת אמת.

נכון שיש לעבור מחסום רגשי משני הצדדים. נכון שזו לא אותה כיפה. אבל העיקר הוא מה שתחת הכיפה.

ובכלל ייאמר שכל המפלגות אהובות, כולן עם ישראל. לא לריב! בני איש אחד אנחנו. וכל אחד כפי עניינו. ובודאי אסור לספר לשון הרע. כולנו אחים.

וכאן זו מפלגה שבה כולנו יחד – חרדים, דתיים, מסורתיים. וגם חילוניים יצביעו, כי ינשמו משב רוח צח. כיפה שחורה, כיפה סרוגה, כיפה בכיס, כיפת שמים.

כי זאת המפלגה אינה סתם אירוע פוליטי, אלא ארוע הסטורי-רוחני, הזדמנות לה חיכינו, ואותה לא נחמיץ.

לכן, אני אוהב את כל עם ישראל, אני אוהב את כל המפלגות, את הליכוד ואת הבית-היהודי, את ש"ס ואת יהדות התורה, ועוד ועוד, את כולם אני אוהב, אבל את יחד-העם-איתנו אני אוהב מעל הכל.


  • פורסם בשאילת שלמה 375