שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אנחנו אוהבים את חסידי סאטמר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־21:16, 6 במאי 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי כל שיטתם אינה משום ששונאים את ארץ ישראל אלא אדרבה הם כל כך או...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי כל שיטתם אינה משום ששונאים את ארץ ישראל אלא אדרבה הם כל כך אוהבים את ארץ ישראל שהם לא רוצים שנפגע בקדושתה, ולכן אסור לחזור אליה לפני הזמן. הרי בגמרא ברכות (כד, ב), אמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. ובכל זאת הגמרא אומרת להלן (מג, א) שרב יהודה היה מברך על שמן אפרסמון 'בורא שמן ארצנו', אבל כל אדם אין מברך כן, דשאני רב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל טובא. והנה דווקא הוא שחיבתו לארץ ישראל גדלה כל כך, הוא זה שאומר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר עשה, חזינן מהכא שאין הדברים סותרים, חיבוב ארץ ישראל מצד אחד, והאיסור לעלות אליה מאידך גיסא (כרם חמד ברכות כד ב. תורת התמרים עה"ת ומועדים עמ' קמא). כמובן אנחנו לא מסכימים עם שיטת סטמאר בזה, כי קיבלנו מרבותינו שכבר הקיץ הקץ.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי כל שיטתם אינה משום ששונאים יהודים אלא כי הם אוהבים יהודים, וכואב להם עד מאוד על כל יהודי שנרצח (עיין הקדמת ספר ויואל משה).

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי לעומת אנשים שלא רואים מה שמתרחש בעם ישראל בארץ ישראל ובעיניהם שום דבר לא קרה, חסידי סטמאר רואים שמשהו קרה וקורה, והם מגיבים על כך. אחרי קום המדינה, הרבי מסטמאר כתב ספר ויואל משה. אחרי מלחמת ששת הימים, כתב ספר על הגאולה ועל התמורה (הגרי"ד סולוביצ'יק אמר: "אם אחרי כל הניסים, הנפלאות והתשועות שראינו, הוא עדיין עומד בשיטתו, זו הוכחה שיש לו אומץ לב"). עם הכרזת ארה"ב שירושלים היא בירת מדינת ישראל, האדמו"ר מהר"א מסטמאר התיייחס בנאום. עם 70 שנה למדינה, אירגנו כנס להסביר שיטתם. אמנם איננו מסכימים עם שיטתם והסברותיהם, אנו מבינים שהם רואים שדברים מתרחשים כאן כפי ראייתם.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי האדמו"ר הגרי"י מסטמאר אמר על אותם נטורי קרתא שביקרו באיראן: "האנשים הללו נושאים את שמה הטהור של סטמאר לשווא! רבנו הקדוש, ה'ויואל משה' [דודו], הפליג לומר שהם מקלקלים יותר מהציונים עצמם. אנו פועלים להתנער מכל אותם כיתות קיצונים. כאשר הללו הלכו לאיראן, הוציא בד"ץ סטמאר מכתב חריף נגדם" (עיתון "משפחה" כט בכסלו תשע"ג עמ' 24).

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי הם הצליחו להקים מחדש קהילה שכמעט נכחדה בשואה. עכשיו הם החסידות הכי גדולה בעולם.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי יש להם יראת שמים עצומה, מסירות נפש ללימוד תורה גדולה ומידות טובות להפליא. אחד מהדברים הגדולים שהם עושים באמריקה הוא ביקור חולים בבית חולים כדי לדאוג לצרכים של כל יהודי ויהודי. גם הרבי ויואל משה היה עוזר לכל יהודי בלא קשר להשקפתו.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי הם מחנכים את ילדיהם על טהרת הקודש.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי המחלוקת שלנו איתם היא באמצעי ואינה מחלוקת במטרה. אין הבדל במהות המטרה, בסוף כולם רוצים שכל עם ישראל יתיישב בארץ ישראל, כולם רוצים שתהיה מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל. כולם רוצים שהמדינה תהיה מדינת קודש, והעם היושב בציון יהיה עם שכולו קודש. המחלוקת מתי לנסות להשיג את המטרה ואיך.

אנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי יש להבין בעמקות וברצינות שגם המחאה נגד המדינה והצבא, מצטרפת לזכך אותם ולטהר אותם. בכיוון זה כתב מרן הרב קוק לתלמידו ד"ר משה זיידל, כאשר הביע צערו על התנגדות החרדים למפעל הציוני: "אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות, הם הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית, ולא תיזרה כולה מרוח בית ישראל". הרי יש גם בתוך הציונים "פועלים חיצונים" שאינם מבינים את פנימיות המהלך, "וכשיחשבו הפועלים החיצונים הללו, שהם הנם הבונים את נשמת החיים, יוצאה על ידי זה כמין מחאה מכאב לב של החשים את האור הגדול של הנשמה" (אגרות הראיה ג, אגרת תתעא).

זה כלל גדול ברור "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת" (משלי כז, ה). אין לשכוח שמאחורי ההתבטאויות וההדרכות החריפות, שוכנת אהבת ישראל גדולה, על האומה כולה לכל פלגותיה. לפעמים החסד התגלה בגבורה, מעין "גבורה שבחסד", שלילת ההשלמה הרפויה וזעף נגד כל כשלון רוחני (עיין אורות הקודש ג שלד).

ואנחנו אוהבים חסידי סטמאר, כי יש לאהוב כל יהודי (מסילת ישרים סוף פרק יט. תניא לב). ומצות 'ואהבת לרעך כמוך' כל כך פשוטה וידוע שהשולחן ערוך לא מביאה.

  • פורסם בשאילת שלמה 569