שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אנו ננצח - הנחת אבן פינה במקום הריסת בתי דריינוף

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אנו ננצח

הרב שלמה אבינר

[דברים שנאמרו בהנחת אבן פינה באתר הבניה בבית-אל]

אנו ננצח.

לכל אחד בעולם קורה שהוא נופל. השאלה היא אם הוא יודע לקום. דבר זה נכון במיוחד ביחס לישוב הארץ.

לכן רבונו של עולם אמר שלוש פעמים ליהושע בן נון: חזק ואמץ! חזק ואמץ בבנין הארץ, חזק ואמץ בתורה וחזק ואמץ במלחמה. מה פירוש חזק ואמץ? חז"ל הסבירו שיש ארבעה דברים שצריכים חיזוק ואחד מהם בנין הארץ (ברכות לב ב), כלומר דברים קשים ומסובכים, שתמיד זרועים בכשלונות, לכן יש לדעת זאת מראש ולא להתקפל אלא להמשיך.

ב"ה אנו דומים לעם ישראל .בהיסטוריה של עמנו, פעמים רבות נפלנו ותמיד קמנו ונתעודד.

אנו עם קשה עורף. ביטוי זה יכול להיות לגנאי, כאשר מתעקשים על הבלים (כגון התעקשות הבג"ץ על "סופיות הדיון" כדי להרוס לאבד ולהשמיד), ויכול להיות לשבת כאשר מתעקשים על דברים בעלי ערך, כגון התורה והארץ.

אשרנו שהמועצה המקומית עקשנית במאבקה.

אשרינו שהנוער עקשן במאבקו, גם עדין וגם עקשן.

אשרינו שאנו גיבורים ולא נגועים בפינוק רגשי. כידוע פינוק רגשי הוא שכאשר לא מצליחים, אז מתוסכלים, מתבכיינים, מתאמללים, מתאוננים.

אשרינו שאנו גיבורים ברוח, כי במאבק הזה, לא הכח ינצח, אלא הרוח ינצח.


  • בית אל י"ד באב תשע"ה

במקום שהיו ויהיו בתי דריינוף


נוסח מגילת היסוד שנכתב ע"י הרב שנחתמה על ידי רבנים ואישי ציבור

"עת לפרוץ ועת לבנות" (קהלת ג ד)

עתה עת לבנות

"עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל" (ירמיה לא ד)

"אם ד' לא יבנה בית, שוא עמלו בוניו בו" (תהילים קכז א)

אבל אם ד' יבנה בית, יפה עמלו בוניו בו (עיין עיקרים ד ו)

"ובניתי אתכם ולא אהרוס" (ירמיה מב י)

"לערי יהודה תיבננה וחרבותיה אקומם" (ישעיה מד כו)

"וישבו עליה לבטח ובנו בתים" (יחזקאל כי כו)

"ונושבו הערים והחרבות תיבננה" (שם לו י)

"והושבתי הערים ונבנו החרבות" (שם שם לג)

"וידעו הגויים אשר נשארו סביבותיכם

כי אני ד' בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה,

אני ד' דברתי ועשיתי" (שם שם לו).


  • פורסם בשאילת שלמה 400