שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אנא למדונו לאהוב

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אנא למדונו לאהוב

[מ"באהבה ובאמונה"]


אברהם אבינו

ושרה אמנו

אנא למדונו לאהוב

לאהוב את ד'

לאהוב את הבריות

את הבריות של ד'

להיות אוהב את המקום

אוהב את הבריות

את הבריות של המקום

כי אם באמת נאהב את ד'

גם נאהב את הבריות של ד'.

כי אתם

אלו היו כל חייכם –

לאהוב את ד'.

אברהם אוהבו

שרה אוהבתו

בגלל אהבת ד'

עזבתם את הכל –

ארצכם, מולדתכם,

בית אביכם –

כדי לעבוד את ד'.

ולכל אורך חייכם

הקרבתם את כל אשר לכם

למען ד'.

אנא למדונו להיות כמותכם

לראות טובותיו של ד'

הודו לד' כי טוב

כי לעולם חסדו

כל כך הרבה טובות

עשית לנו.


אברהם אבינו ושרה אמנו

אף פעם לא חשבתם על עצמכם

אלא רק על אחרים

רק על ד'.

אנא למדונו ללכת בדרככם.

אנו מביטים עליכם

ואנו קוראים בקול גדול

את דברי ישעיהו נביאנו הגדול

"הביטו אל צור חוצבתם

ואל מקבת בור נוקרתם

הביטו אל אברהם אביכם

ואל שרה תחוללכם"

(ישעיה נא א-ב)

אנא למדונו להיות כמוכם

כי מכם חוצבנו

כי במהותנו כמוכם אנחנו

כי בנשמתנו מכם אנחנו

אבל שואפים אנחנו

בכל לבנו, נפשנו ומאודנו

להיות כמותכם גם בחיינו

יום יום מכל ימינו.

כן, אנא למדונו לחיות

רק את אהבת ד'

רק אהבת בריות ד'

ערב ובוקר וצהריים.

אנו נקרא את מעשיכם

בכל שכלנו

בדברי תורתנו

ובדברי חכמינו.

נתעמק בכל דעתנו

ואתם אנא עזרונו

ממרומים השפיעו עלינו

לאהוב את ד' ועמו ישראל

לעבוד את ד' ועמו ישראל

שזה יהיה כל כוחנו

אנא למדונו

אברהם אבינו, שרה אמנו


  • פורסם בשאילת שלמה 286