שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמירת תהילים בלילה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לומר תהלים בלילה?

תשובה: המשנה ברורה באמת מזכיר בשער הציון (ס' רלח, א) שאין לומדים מקרא בלילה. הוא אומר שזה נובע מדברי המדרש (תנחומא כי-תשא, לו) שמשה רבנו, כשהיה במרום, היה לומד מפי ד' תורה שבכתב ביום. ואילו בלילה ד' היה מלמדו תורה שבעל פה. ובעיקר הדבר נסמך על דברי המקובלים, שמקרא מתאים ליום ואילו משנה וגמרא מתאימים ללילה.

ובכל זאת, מותר לומר תהלים בלילה בגלל שלוש סיבות:

א. דין זה לא נפסק בפוסקים, לא ברמב"ם ולא בשלחן ערוך. זו חומרה על פי חכמת הנסתר. ישנן הרבה חומרות על פי חכמי הנסתר ואנחנו לא נוהגים את כל החומרות הללו, כי אנחנו יהודים רגילים. ובכלל, לא חייבים לנהוג לפי חומרות. אדם לא חייב להחמיר, אלא זה חשבון פרטי שלו אם הוא רוצה להחמיר, אם הוא לא רוצה להחמיר. זה כך, הן לחומרות על פי הנגלה, והן לחומרות על פי נסתר. אם כן, זו רק מידה טובה למי שרוצה.

ב. אמירת תהלים, היא לא בגדר לימוד, אלא בגדר תפילה.

הרי בתפילת ערבית ישנם קטעים מתהלים ויש גם את קריאת שמע, ואיך פתאום מותר מקרא בלילה? אלא שקטעים אלו מובאים כתפילה ולא במובן של לימוד.

ג. הרב קוק כותב באחת מתשובותיו, שישנם אנשים שלא לומדים בערב בכלל כיוון שלא רוצים ללמוד מקרא. וזו וודאי לא כוונת המחוקק. אדם לומד כל היום משנה וגמרא, ובלילה כואב לו הראש, אז הוא לומד מקרא, כי זה יותר קל. אם נבא ונאמר לו: "אל תלמד מקרא", הוא לא ילמד כלום. אם כן, ההדרכה הזאת, לא ללמוד מקרא בלילה, גורמת ביטול תורה עצום.

לסיכום: א. לא ללמוד מקרא בלילה זו חומרה מאוד רחוקה. ב. אמירת תהלים היא לא בכלל החומרה. ג. בוודאי גם החומרה היא בתנאי שאדם ילמד דברים אחרים, ולא שבמקום זה הוא יקשיב לרדיו או משהו אחר.

[קטגוריה: מאמר]]