שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמירת אב הרחמים בתפילת שבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם הרב אומר "אב הרחמים" כל שבת כפי שנהג הרצי"ה (בגלל השואה)?

תשובה: כן, כי אמירה זו נתקנה בעקבות גזרות תתנ"ו של מסעי הצלב, ונוראות השואה היו לאין ערוך. [עיין ס' צבי קודש עמ' 241: פעם הוא (רבנו הרב צבי יהודה) סיפר לתלמידים שהוא אומר "אב הרחמים" בכל שבת ואפילו בשבת יום טוב, שבת ראש חודש ו"שבת מברכים", משום שכשתיקנו את "אב הרחמים" על גזרות ת"ח ות"ט, הגזרות היו אמנם קשות, אבל הן כאין וכאפס לעומת אלה שהיו בשואה. ואם אז תיקנו לומר "אב הרחמים" ונמנעו לאומרו בשבתות מיוחדות, הרי שלאחר השואה יש מקום לאומרו בכל שבת.

כדרכו, לא, כפה על התלמידים אלא אמר: אני אומר, ואתם, אם זה לרצונכם, תנהגו גם אתם כך". ואכן, מאז הונהג כך במניין של רבנו.]