שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמור לי אומתך, אמור לך המיעוט שלך שתובע אוטונומיה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אמור לי אומתך, אמור לך המיעוט שלך שתובע אוטונומיה

[אתר כיפה]


ארץ ישראל היא ארצנו! אסור לנו לוותר על מילימטר אחד ממנה. מתי שמענו שעם מוותר ארצו?! אדרבא, צריך מסירות.

לפעמים מראיינים אותי כתבי טלוויזיה מחוץ לארץ, ואני מפחד שיחתכו את דברי או יסלפו אותם, לכן אני משיב במילה אחת. אם צרפתי שואל אותי: האם אתה מוכן לוותר על חלקים מארצך בשביל השלום? אני משיב לו: כמו אלזס. זוהי כברת ארץ שהגרמנים רצו לשדוד מן הצרפתים ועל זה פרצו מלחמות. אם הוא בלגי, אני משיב: כמו וולונים. חלק מהעם הבלגי שהיה רוצה עצמאות. בכל מדינה ומדינה יש מיעוטים התובעים אוטונומיה, או חבלים שעם אחר דורש ממנה. לא נשמע כדבר הזה שיוותרו!

שמא תאמרו: זה נכון בעיקרו, אך יש להיות ראליסטי. יש לחצים קשים מסביב, לכן צריך נכונות לוותר.

אדרבא, אתם טוענים: בגלל הלחצים, אין בררה וחייבים לוותר על אידאל, על אמת ועל נאמנות. נהפוך הוא: בגלל הנכונות לוותר על האידאל והאמת – יש לחצים! כך הוא טבעו של עולם. כאשר מרגישים שאינך נחוש בדעתך, לוחצים.

מה שעושה את ההיסטוריה, אלו המחשבות והאידאות. לא ההיסטוריה עושה את האידאות, כמו שטוען המטריאליזם ההיסטורי, אלא להפך, האידיאות עושות את ההיסטוריה. כמובן, לא באופן מידי. ההיסטוריה המידית היא פרי עבודתם של הפוליטיקאים. אך האמונות והדעות חודרות לתוך העולם ובסופו של דבר משפיעות על האומה וגם על אומות העולם.

אומר פוליטיקאי רם דרג: שירתתי שנים רבות כשגריר ישראל בארצות הברית, ולא הצלחתי לשכנעם שכל ארץ ישראל היא שלנו. שאל אותו השואל: ואתה, אדוני, מאמין בזאת? הוא השיב: לא. מה הפלא אם כן שלא הצליח לשכנע אחרים?!

ככל שנדע את האמת שהארץ הזאת כולה שלנו, היא שלנו על פי התנ"ך, זו הארץ שד' נתנה לנו, זו הארץ שבה הקמנו את ההיסטוריה שלנו אלא שגורשנו, ועתה אנו חוזרים אליה, וזו ארצנו על פי התורה, המוסר, הצדק וההיסטוריה – ככל שנדע זאת, גם הגויים הסובבים אותנו יבינו וירפו מן הלחצים שהם מפעילים עלינו.

כאשר יש אמונה, יש גבורה רוחנית, גבורה אידאולוגית, ומתוך כך גבורה מדינית. הארץ הזאת היא שלנו מאז ולתמיד. וכי בגלל שבאו גזלנים בהעדרותנו ובנו בתים, זה הופך פתאום לשלהם! ממתי נשמע דבר כזה?!

באופן פרטי אישי איננו רוצים לעולל כל רע. לא. גוי יכול לגור עמנו בתנאי שאינו עסוק בשאלה איך להורגנו ולהרוס את מדינתנו.

אבל הבעלות הלאומית על הארץ הזאת, היא שלנו ורק שלנו, כימי השמים על הארץ, לעד ולנצח נצחים.


  • פורסם בשאילת שלמה 381