שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמונות תפלות - הבלים - ד' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־17:21, 2 בפברואר 2017 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

פולסא דנורא

ש: האם באמת פולסא דנורא הוא דבר שפועל במציאות?

ת: זו המצאה חדשה במובן של טכס קללה עם פסקאות של ספר הזוהר, ולא ברור מי המציא. פולסא דנורא שמוזכר אצל חז"ל, כלומר מקל של אש, רש"י יומא עז א, או ניצוץ של אש, רש"י ב"מ מז א, הוא עונש שניתן על ידי ריבונו של עולם או על ידי מלאכים או צדיקי עולם עליונים. וכן חרם. תויו"ט אבות ב י. המציאו טכס כזה כדי לקלל אנשי ציבור שאינם מוצאים חן בעינינו. לפעמים אחרי כן, אותו איש ציבור מת, ויש שתלו זאת בפולסא דנורא, אך פעמים רבות לא קרה לו לכולם.


נקישה על עץ

ש: האם מותר לנקוש על עץ כשנאמר דבר רע?

ת: לא. דרכי האמורי. נקשו לאלילות קדומה ולנצרות (נר באישון לילה 132-131).


רייקי

ש: האם מותר להשתמש ברייקי? אם כן, באיזה אופן?

ת: אין זו עבודה זרה, אבל אסור כדרכי האמורי. ההגדרה של דרכי האמורי היא כל דבר שאין לו ראיה שכלית תיאורטית או הוכחה ניסיונית. בעברית – אמונות תפלות. לצורך ריפוי חכמים התירו דרכי אמורי ולכן יש להתיר רייקי לצורך ריפוי. זה לא אומר שזה מומלץ. מקור הרייקי בא מעבודה זרה, אף על פי שאנשים שעושים רייקי אינם עובדים עבודה זרה. העמים במזרח הרחוק אינם מאמינים באל אחד, אלא באלים ובהבלים. אלא שלקחו את הרייקי, 'חילנו' אותו, והכניסו שימוש במונח 'אנרגיות'.

אין זה מומלץ. עד היום הזה אין שום הוכחה מדעית שרייקי פועל. ישנה בעיה הלכתית אחרת: אם אדם עושה רייקי למישהו אחר ולוקח כסף בעבור הטיפול, חייב אותו אדם לומר לו שזה דבר שאין לו הוכחה מדעית, אחרת זו רמאות. אם מכניסים לזה סמלים יהודיים וזה נראה אלקי, זה עוד יותר חמור... (נר באישון לילה 319).


שריקה

ש: סבתא שלי אומרת לי שלא נהוג לשרוק. זה נכון? האם זה אסור משום חוקות הגויים? אם מותר, גם בשבת?

ת: אין שום איסור לשרוק. אך בחו"ל גויים שרקו, אז יהודים התרחקו מזה. מסקנה: אל תשרוק בנוכחות סבתך משום כבודה. וכן מותר בשבת? (שו"ת שאילת שלמה א קפב. וכתב בארחות שבת ח"ב כא לו: מותר מן הדין לשתוק בפיו בשבת אף אם משמיע קול נעימה ע"פ רמ"א או"ח שלח א ומ"ב סק"ג. אך כתב הג"ר שמואל אוירבך בשם החזו"א דכהיום גם בחול חשיב פריצותא לשרוק בפה. שם הערה ס. אמנם הגרי"ד סולוביצ'יק אמר שאין בזה חוקות הגויים והוכחה מההיתר בשבת בשו"ע או"ח שלח, שמותר בשבת, ואין בו משום משמיע קול, וק"י בחול. דברי הרב קצז-קצח).


שריפת דף עם מצוקות

ש: יש בעיה בכתיבת מצקות על דף ושריפתו כדי לבטל אותן?

ת: אמונה טפלה. דרכי האמורי.


מוח אחד

ש: בספר ים החכמה תשסו ז ח לג"ר מורגנשטרן נפסק שמוח אחד הוא איסור תורה של קוסם על פי הסיפרי והרמב"ם. האם הרב גם סובר כן?

ת: נראה שזה אסור משום דרכי האמורי, כיון שלא הוכח מדעית (עיין שו"ת שאילת שלמה ג שלו. ד רסג).


ש: אם מוח-אחד חסר ערך איך זה שהוא עזר לכל כך הרבה אנשים?

ת: בערך 30% ככל תרופות דמה, על ידי אפקט פלצבו.


ש: האם ללכת לטיפול לקינסיולוגיה, מוח אחד?

ת: לא. זה לא הוכח כמועיל יותר מטיפול דמה. הבסיס הוא אינטואיציות ואמונות. לפני 5 שנים, הורים חסידי שיטה זו, טיפלו בה בילדם, והוא מת עקב תזונה לקוייה, והם הורשעו ב-5 שנים בית סוהר (נר באישון לילה 185, 284).


חוט שני שהוקף בקבר רחל

ש: יש שנותנים חוט שני כסגולה בכותל המערבי או במקומות אחרים, בטיעון שהוקף בקבר רחל. האם הוא מותר, אסור משום דרכי אמורי או הבל?

ת: אסור משום דרכי אמורי. תוספתא שבת (ח ד. נר באישון לילה 141-139)

למקורות נוספים בענין לחץ כאן


אסטרולוגיה

ש: מה דעת הרב על אסטרולוגיה?

תשובה:

1. מה שכתבת שהרמב"ם הוא היחיד הסובר שאסטרולוגיה אסורה מן התורה אינו מדויק. יש עוד ראשונים בסוגיה שמסבירים שהיא אסורה משום לא תעוננו, כגון הרמ"ה, סמ"ג, מאירי, ר"ן ועוד.

2. מלבד זאת, גם אם אסטרולוגיה אסורה מדרבנן, אין זה אומר שהיא מותרת, הרי איננו קראים. והשולחן ערוך אוסר מדרבנן, ואין מי שחולק עליו בזה.

3. מה שרבי אברהם בן עזרא כתב ספרי אסטרולוגיה אינו אומר שמותר להשתמש בה בפועל. הרי כדי להיות בסנהדרין צריך לדעת כישוף, אך אין זה מתיר להם להיות מכשפים בפועל, כדברי חז"ל סוף פרק שביעי של סנהדרין: לא תלמד לעשות, לעשות אי אתה למד, אבל אתה למד להבין ולהורות (נר באישון לילה 489).


הורוסקופ

ש: האם מותר לקבל יום יום הורוסקופ בטלפון הסלולרי בו מראים לי מה אמור להיות איתי על פי סדר הכוכבים?

ת: זה גם אסור וגם הבל (מורה נבוכים ג לג. שו"ע יו"ד קעט ונושאי כליו. נר באישון לילה 113).


רכב חדש

ש: האם מותר לזרוק ביצה על רכב חדש שקניתי כדי להצילו מעין הרע או יש בזה בל תשחית?

ת: זה איסור בל תשחית, וכן איסור דרכי אמורי. כלומר, אמונות טפלות.


נומרולוגיה

ש: כדאי להתייעץ עם נומרולוגיה?

ת: הבל ואסור משום דרכי האמורי.


ש: הרב כתב שנומרולוגיה זה הבל, אבל רבותינו עסקו בגימטריות?

ת: שני הבדלים: א. לא כל אחד עושה גימטריות אלא גדולי עולם המצרפים אותה לתוכן הפנימי. ב. להנחות המספריות של הנומרולוגיה אין קשר לגימטריות, היא נמשכת מאמונה טפלה מוסלמית.


ש: הרב כתב שנומרולוגיה היא הבל אך הייתי אצל נומרולוגית שקבעה את תווי האישיות של בני על פי הערך המספרי של שמו ושל תאריך הלידה שלו – וזה היה די נכון – ועל פי זה נתנה לי הנחיות חינוכיות כיצד להתנהג אתו.

ת: זה היה 'די נכון' אך לא לגמרי נכון, כי בכל מכלול של אמירות כלליות יש תמיד חלק תואם שאדם נוטה לייחס לעצמו, מה שמכונה 'אפקט פורר'. כל הגישה הזאת היא אמונה טפלה בדומה לדרכם של האסטרולוגים הנמצאים לרוב בימינו (נר באישון לילה עמ' 223).


קריאה בקפה וכו'

ש: האם מותר ללכת לקוראת בקפה?

ת: כל זה הבל ואסור משום דרכי האמורי (שו"ת שאילת שלמה ג קצו-קצז. נר באישון לילה 290).


טיפול בעזרת מטוטלת

ש: הלכתי למטפל בעזרת מטוטלת, שבעזרתה הוא מתוודע לשדה האלקטרומגנטי ולאנרגיות שלי. הוא הורה לי על דיאטה וזה עזר לי. האם זה מותר?

ת: יש הרבה דיאטות טובות. אבל שימוש במטוטלת הוא הבל, אמונה טפלה, ולכן 'דרכי האמורי'. פורסם בשם רבנים רבים וכן בשם הרבי מלובביץ' (אגרות הקודש יח אגרת ו' תקיט) שזה אסור (נר באישון לילה 200).


ריפוי ליד יבלת

ש: רופא אלטרנטיבי שם לי אורז על יד יבלת והורה לי לקוברו באדמה. אבי אמר לי להימנע. מה עדיף?

ת: לא לעשות. דרכי אמורי.


פנג שואי

ש: האם מותר להשתמש בשיטת פנג שואי לעיצוב פנים?

ת: לא. זה דרכי האמורי. כלומר אמונות טפלות או פסבדו-מדע (נר באישון לילה 264).


אקרופוליס

ש: איך להתייחס לתנועת אקרופוליס החדשה?

ת: להתרחק. בלול של אמונות כולל מסטיקה אלילית. גם מוגדר ככת. עיין יד לאחים.


מופע קסמים

ש: האם מותר להיות נוכח במופע בו יש להטוטן?

ת: כן בתנאי שאומר שאין זה קסם אלא זריזות ידיים ומראה איך בכמה להטוטים (עיין חכמת אדם פט ו. שו"ת יביע אומר ה יו"ד יד. שו"ת יחוה דעת ג סח. בצל החכמה ד יג. חזו"א מובא בתשובות והנהגות א תנא. הגרי"ש אלישיב מובא בשו"ת אבני ישפה ג עח. שו"ת שאילת שלמה א שלא. ב ר).