שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמונה בד', מהי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה היא אמונה? "ואמונתך בלילות", כלומר הכל נמס בלילה, נעלם, נאטם, נחשך, לא קיים. אין. אין עולם, יש רק רבונו של עולם. לא שיש עולם וגם לד' יש בו מקום, לא כן. הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. לולא רצונו של רבונו של עולם לקיים את העולם כל רגע ורגע, כל העולם היה חוזר בן רגע לאין. רבונו של עולם הוא ראשון והעולם הוא שני, ובלעדי רבונו של עולם הוא נעלם, הוא לילה. קיומנו אינו מהעולם, אלא ממה שקדם לעולם והוא שורש העולם.

לכן האמונה היא אמון, אמון בד' ונאמנות לד': כל החיים נשענים על ד'. לא די בהכרה שכלית שיש אלהים ואפילו לא די בקיום מצוות רבות. יתכן אדם אשר תוכן חייו אינו ד', אלא כסף, קרירה, חברה, משפחה, ובין השאר, יש גם ד'. לא זאת אמונה, אמון, נאמנות.אלא שלאדם אין מנוחתו אלא באלהיו, ועליו הוא בונה את חייו. הדבר היחיד החשוב בחייו הוא ד'. ודאי, עולם, משפחה, כסף, בריאות, חברה, הם חשובים, אבל לעילא לעילא מהם יש נשמה טהורה, חלק אלוה מלמעלה, ובאופן זה יש לחיות. ואין זה מוחק את העולם, אדרבה זה מאיר את העולם, שלולא זה אינו אלא בגדר לילה. כל הדברים האלה, טובים הם, אבל אינם אמונה, אינם יסוד החיים. יסוד החיים הוא ד'. צדיק באמונתו יחיה.

אמונה היא אין עוד מלבדו. כמובן, אין אדם פשוט יכול לחיות כן כל רגע, אך עליו להתאמץ כפי יכולתו, שכל תוכן חייו יהיה רק ד', ולא דברים אחרים. ובמיוחד שעבודת ד' עצמה תהיה לשמה, ולא מסיבות אחרות: בריאות, אושר, נוחיות, מעמד, כבוד חברתי. אלא כמה שאפשר לשם שמים.