שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל - על הדס תפוחי ז"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כאשר נמצא הרוג באדמת ישראל ולא נודע מי הכהו, מביאים עגלה ערופה, וכל זקני העיר אומרים: ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו (דברים כא א-ט).

חז"ל שואלים: וכי יעלה על הדעת שזקני בית הדין הם שופכי דמים?! ודאי לא. אבל הם אחראים בעקיפין, בגלל שלא שמרו היטב על אותו אדם (סוטה מו ב. רש"י דברים כא ז).

גם על המקרה הנורא הזה של הדס תפוחי, כוחות הבטחון שלנו צריכים לומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה. וכי יעלה על הדעת שהם לא שמרו היטב?! חלילה. הם מוסרים נפשם יומם ולילה כמיטב יכולתם לשמור על האזרחים הנוסעים.

אם כן, למה יש זריקות אבנים, למה יש נסיונות חטיפת רכב, למה יש ירי? אלא שצבא זה לא מטמתיקה. אי אפשר לסגור כל אפשרות של רצח עד תום. אבל כפי שאמר רמטכ"ל אחד: אנו לא יכולים להבטיח למנוע כל רצח על ידי מחבל, אבל אנו יכולים להבטיח שיבוא על עונשו בצורה חמורה.

אכן, זו שיטת הרמב"ם במורה נבוכים: הרתעה! אי אפשר למלא ארץ ישראל שוטרים שישמרו שלא תהיה שום פשיעה. אבל כל פושע צריך לדעת שהוא ייענש קשות, כפי חומרת חטאו. וזה מה שהרתיע.

דא עקא, שבמקרה שלנו לא ידוע מי היכה אותה – האם תאונת דרכים בגלל שסטתה מן המסלול או זריקת אבנים גרמה זאת.

כמובן, אף אחד לא היה שם, אך יש סברה רחבה לומר, שלא היתה כאן טעות מצידה.

- כי הייתה נהגת מנוסה מאוד בכבישים האלה.

- כי הייתה נהגת זהירה.

- כי הוברר שלא התעסקה אז בסלולרי.

ולעומת זאת יש סברה רחבה לומר שזה קרה עקב זריקת אבנים.

- כי זה מקום רגיל לזריקת אבנים.

- כי גשש צה"ל זיהה זריקה טריה.

לכן חייבים לחקור ברצינות אפשרות זו.

זכורני שלפני שנים רבות, נהג יהודי סטה מן המסלול ונהרג. בא ערבי ישר והעיד שהוא ראה שזה עקב זריקת אבנים. בכל זאת, המשטרה התעלמה, ורק אחרי שנים רבות של לחץ המשפחה, האמת יצאה לאור.

במקרה שלנו, חסר אותו ערבי ישר, אבל יש נתונים אחרים שמכריחים לחקור ולא להסתפק בקביעה שהיתה כאן תאונה.

"אל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל" (דברים כא).

"ואתה תבער את הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ד'" (שם).

  • פורסם בשאילת שלמה 584