שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תשוו אותי לגר"ח קנייבסקי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא נעים לי לכתוב, אך כיון שזה קשור לבזיון תלמיד חכם, אסור לשתוק. ואני הדל היחיד שיכול למחות. במה דברים אמורים: אדם יקר תמה על איש ציבור דתי-לאומי, למה ביקר אצל הר"ח קניבסקי שליט"א, הרי "יש לנו גדולים משלנו", ובין השאר מנה אותי הדל.

ב"ה, אני מודה לד', שנתן לי אפשרות ללמוד תורה יומם וליל, אך להשוות אותי לגר"ח קניבסקי, זה הבל וריק, שקר וכזב. זה בזיון כלפיו, וגם בעקיפין מכניס אותי למצב לא נעים, על אף שבודאי לא כן היתה כוונת הכותב.

כידוע לא חרבה ירושלים אלא מפני שהשוו קטן וגדול. אני הקטן, גם לא זכיתי לענווה, אבל מגאוה להשוות את עצמי לגר"ח קניבסקי, ב"ה, לשפלות כזאת לא הגעתי.

לכל היותר, אוכל לומר שאני לומד דברים גדולים של אנשים גדולים, מרן הרב קוק ורבינו הרב צבי יהודה.

רק נוסיף שהגר"ח קניבסקי אינו רק גאון אלא גם צדיק גדול, שחותם בענווה ספריו שי"ח בהגריי בלי תוארים, שלומד כל יום מחצות הלילה עד הנץ החמה, ואנא ראו את הבית שלו כמה הוא פשוט ועני.

אני שמח ללמוד את הספרים של הגר"ח קניבסקי, כולל ספר המוסר שלו "אורחות יושר", כולל החוברות עם פירוש עליו, שלצערי חסרות לי כמה.

ואני מבקש ממנו שיסלח לי.

באשר לטענה "וכי אין לנו גדולים משלנו" – היא מבוססת על הנחה שיש "אנחנו והם", אבל זה דמיון כוזב. אין אנחנו והם, יש עם ישראל אחד. ויש גדולי תורה ששייכים לכל עם ישראל. הגר"ח קניבסקי הוא "שלנו", כמו כל גדולי ישראל, כי "אנחנו" – זה עם ישראל. אשרינו שזכינו.

  • פורסם בשאילת שלמה 600