שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תנסה לעשות הכל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אל תעשה את הכל

אל תחשוב שעליך לעשות את הכל, כי אז לא תעשה כלום. לא תוכל לעשות את הכל, לתמוך בכל העניים, לעשות חסד לכל הנדכאים, למלא את כל המטלות ולרקוד בכל החתונות.

עשה כפי כוחך, אך מה שאתה עושה - עשה טוב. ועניי עירך קודמים, ובני משפחתך עדיפים, ולַכֹּל -אשתך וילדיך קודמים. כלפיהם הנך מחויב לא כחלק של עם ישראל אלא באופן אישי.

כך כותב מרן הרב קוק: "לא עליך המלאכה לגמור" - הוא נר לרגלי והיה נר לרגלם של אנשים רבים שפעלו רבות למען העולם. לולא פתגם מופלא זה, לא מצאו מנוחה לנפשם להתרכז במה שהוא מנת חלקם (אורות הראיה, שלום בעם). להסתכל על היקף המלאכה שמוטלת עלינו, זהו מרשם בטוח לצאת מתוסכל כרוני. היה עניו והבט בשלווה על הסימפוניה הבלתי נגמרת. פתגם גדול: אל תשלים עם מה שיש, אך אל תזלזל במה שיש.

דע שיש עוד אנשים עלי אדמות, ויש להיסטוריה עוד דורות, ומה שלא תעשה, ישלימו הם. אך מה שהנך עושה - עשה טוב! הרי "אין אדם בן חורין להיבטל ממנה" (אבות שם).

אל תהיה מפוזר. היה מרוכז. כל דבר טוב שהנך עושה, שם נמצא עתה ריבונו של עולם, מסביר מרן הרב קוק במאמרו "בכל דרכיך דעהו" (מוסר אביך). כאשר אתה מתפלל, ריבונו של עולם נמצא שם, בתפילה. כשאתה לומד תורה אל תחשוב על אחותך החולה. כל עולמך הוא הגמרא, עכשיו לא אומרים תהילים ולא מטלפנים אל חולים. אך כשאתה מבקר את אחותך החולה, אז עתה הנך חייל במלכות חסד, רק החסד הזה קיים, אין תורה ואין תפילה. זהו סוד הריכוז, סוד הצמצום.

מספרים על אדם שפגש את חברו אחרי שנים רבות והלה הזמינו לאכול. שאל -מה שלום הדוד? -מת! -אז הדודה לבדה?! -מתה! מסכנים שני היתומים, אוי להם בלי הורים! בסוף הארוחה שאל אותו איפה הוא עובד -אצל הדוד. - אבל אמרת שהוא מת! ענה לו - כאשר אני אוכל הכל מת!

אמנם אכילה אינה מוגדרת כמצוה אך בריאות היא הכרחית. לכן, אנא תן לי לאכול בשקט. כמובן גם בזה אין להגזים.

זה הכלל, מה שאתה עושה, עשה טוב, עשה עד הסוף! פעם מאן דהוא שאל מחנך שאלה אווילית: איזה מבניך אתה הכי אוהב. השיב: זה שאני נמצא אתו. אכן, באותם רגעים, שם נמצא כל עולמו. וכל בעיה שאינך יכול לפתור, אנא חשוב כאילו אינה קיימת. וכל בעיה שדורנו לא יוכל לפתור, הרי היא אינה קיימת. היא בשביל דור אחר. דור לדור ישבח מעשיך. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומשימותיו, ואיש על מחנהו ואיש על דגלו.