שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תכתיב לריבונו של עולם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אל תכתיב לריבונו של עולם

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: אין יותר ציונות. נכנסנו למהלך אנטי ציוני של מדינה דו-לאומית. אין יותר מוטיבציה. אין יותר אידיאלים, רק כלכלה וביטחון. כל המפעל של שלושים שנה נחרב. כל כך הרבה צרות. זו לא גאולה ולא אתחלתא דגאולה ולא ראשית צמיחת גאולתנו. הרבנים טעו.


תשובה: יש לך טעות יסודית: הקדוש-ברוך-הוא לא חתם אתנו על חוזה ביחס לתהליך גאולת ישראל. הוא גם לא חתם על חוזה אישי אתך. הרמב"ם מעלה ב"מורה נבוכים" את השאלה הגדולה של "צדיק ורע לו" ומקדים שגם היא מבוססת על ההנחה שכאילו ריבונו של עולם הוא חלילה משרת שלך, וכאשר השירות אינו תקין, אתה בא בטענות אליו. לא כן! אתה העבד של ריבונו של עולם, וכל מה שהוא יתברך נותן לך הוא חסד גמור.

איננו עובדי עבודה זרה חלילה החושבים שיצליחו לשעבד אליליהם לרצונם. כאשר יהודי יורק על פסל, זה סימן שהוא ביטל עבודה זרה זו. לא כן אצל גוי, הוא סתם כועס עליו עקב שירות לא משביע רצון, אך ממשיך לקיים קשר אתו.

אתה יוצא מהנחה שגאולתנו חייבת להיות בנסים, וכמובן בנסים אין כישלונות. לכן מגילת אסתר חשובה כל כך, ללמדנו שיש גם גאולה דרך הטבע. אם לא תדע זאת, אתה עלול להיות עיוור בפני תהליך הגאולה. כי בגאולה דרך הטבע יש תמיד משברים. הגדרה של משבר היא דבר הנוגד את רצוני. אכן החיים מלאים דברים נגד רצוני, זרועים משברים.

רבנו צבי יהודה היה מלמד: "אל תשלים עם מה שיש אך אל תזלזל במה שיש". אנו שמחים שיש לנו ארץ ויש לנו מדינה ויחד עם זה אנו מתעצבים על כך שחלק גדול מעמנו אינו שלם בקשר שלו עם הארץ. מאז מלחמת ששת הימים, עברו כמעט ארבעים שנה וטרם החילו ריבונות על יש"ע. כך היא דרך הטבע. כמובן, הידיעה שהגאולה מתנהלת דרך הטבע, אינה פוטרת אותנו מלהיאבק. גם מחלת ילדים כאדמת באה בדרך הטבע, אך צריך לרפא אותה.

אתה צריך עין טובה. אור וחושך משמשים בערבוביא כמו בעלות השחר שהגאולה נמשלה לה. אך אנחנו תלמידי אברהם אבינו בעלי העין הטובה (אבות פ"ה). אנו יודעים שעם משיח יש גם חבלי משיח, שעם לידה יד גם חבלי לידה. אשה סובלת מחבלי לידה, אך יודעת שיצא מזה משהו וזה מנחם אותה. "מי שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד, אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. האני אשביר ולא אוליד יאמר ד', אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלהיך" (ישעיה סו ח-ט.)

כי האמת, זו כל האמת, מא' ועד ת' דרך מ'. והוי דן את כל האדם לכף זכות, כשדנים את כולו זה יוצא לכף זכות. כך עתה צריך עין טובה, לראות את כל הטוב. ואת הרע יש להתאמץ לתקן, ומה שלא מצליחים, להתאזר בסבלנות, מה שלא נצליח היום נצליח מחר, וסופן של כל הנבואות להתקיים, כל כל דברי הנביאים אמת וצדק. אל תדאג, בעזרת ד' ננצח.

בשמים יש ישיבות רבות, ואחת מהן היא ישיבת המשיח, אך יש תנאי כדי להתקבל בה, צריך לדעת להפוך מרירו למתיקו וחשוכא לנהורא, אומר ספר הזוהר (דף ד') - מר למתוק וחושך לאור. במיוחד שהאור גובר על החושך. הגלות היא ספר חשוך, ופה ושם, בחסדי ד' יש דפים של אורה. שיבת ציון במאה ועשרים השנים האחרונות, ובמיוחד מאז קום המדינה, היא ספר שטוף אורה ופה ושם דפים או שורות של חושך.

לכן לשואלים שמא טעינו בדרך, אנו משיבים: אנו בדרך הנכונה, אלא שהיא עוד ארוכה, ואין לנו אלא להמשיך בה במסירות, ואנו נמשיך להילחם על גוש קטיף וצפון השומרון. שום דבר לא השתנה, רק נעשה קשה יותר, אך לא כתוב בשום מקום שיהיה קל. ואנו נילחם, לא מתוך ייאוש, אלא מתוך שמחה, מתוך אהבה, בלי אלימות, בלי ביזוי ובלי שנאה.

אמר יהודי למרן הרב קוק: אני חוזר לאמריקה כי פה מלא חטאים. השיב לו מרן הרב : אך מה אשמה בכך הארץ, ארצנו הקדושה?!

כך אנו אומרים: מה אשמה המדינה? מה אשם הצבא? מה אשם העם הנפלא? לכן, אנו נתאמץ הלאה, ובעקבות השיר של הרב משה צבי נריה של בני עקיבא, אנו אומרים: למרות כל המכשולים, ולעומת כל הנכשלים - קדימה!