שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תירה על ישיבות ההסדר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אל תירה על ישיבות ההסדר

אני הדל לא למדתי בישיבת הסדר ואיני מלמד בישיבת הסדר אלא בישיבה גבוהה ציונית, ולכן אני חופשי לדבר ולגמור את ההלל על ישיבות ההסדר, שהן כח עצום של לימוד התורה הכולל בערך שבעים ישיבות ותשעת אלפים תלמידים.

מהרסי התורה ניסו לירות על הישיבות החרדיות אך לשווא, כי יש שם מסירות נפש גדולה לתורה שלא יכלו לגבור עליה. ניסו לירות על הישיבות הגבוהות הציוניות ולא יכלו כי המטרה היתה יותר מדי חופשית ומפוזרת. ולכן עתה מנסים לפגוע בישיבות ההסדר, שהרי אי אפשר לצאת למאבק ולחזור בלא כלום.

אך דווקא המאבק הזה הוא הכי פחות הגיוני, כי אם המטרה היא צבא, הרי תלמידי ישיבות ההסדר כולם הולכים לצבא, עם מוטיבציה גדולה, חלקם לוחמים מעולים, חלקם מאריכים את השירות, חלקם הולכים לפיקוד ואף לקצונה גבוהה. וסך הכל הם זוכים להערכה גדולה בצבא וגם לדמעות רבות על כל אלה שנפלו בקרבות ובמלחמות.

ואם המטרה היא ההשתלבות במאגר העבודה, הרי כולם הולכים לעבוד, הן בתורה ובחינוך, הן במקצועות אחרים.

לאור זאת, כל איש ישר חייב לתמוך בישיבות ההסדר במתכונתן הנוכחית ולומר אמן וישר כח על פרס ישראל שהוענק להם בשנת תשנ"א. ומאז כוחם הלך וגבר.

ולכן אנו קוראים לך איש פוליטי יקר הדואג לצבא ולעבודה: אל תירה על ישיבות ההסדר,כך לא תצדק, ולכן לא תצלח.

מעניין לראות מגוון הטענות המוזרות והמשונות לאורך הדורות: רוצח ראש הממשלה היה בוגר ישיבת הסדר אם כן זה מה שלומדים שם; הסרט 'ההסדר' מתאר שתלמידי ישיבות ההסדר מתכוננים לפוצף את הר הבית; ישיבות הסדר מטרידות בענייני הצניעות; ישיבות הסדר דוגלות בסרבנות. אבל האמת היא שיש לשמוח על טענות אלה ועוד אחרות כי הן מוכיחות את ההיפך: מי שטוען לא לעניין סימן שאין לו מה לטעון לעניין.

ועוד טענה: תלמידי ישיבות ההסדר אינם די שקדנים. בוודאי יש לשמוח על כך שרחוקי תורה למחצה לשליש לרבע דואגים לשקידת התורה, אבל מלבד שזו הוצאת שם רע כי ודאי יש שם שקדנים גדולים וגם רבים המאריכים לימודיהם אחרי גמר ההסדר שנים רבות. הרי גם שקידה חלקית מביאה ברכה עצומה לאומה לכוחה הרוחני והמוסרי וגם הלאומי והצבאי. ובוודאי שאותם התלמידים שקשה להם מאוד להתמיד בלימוד התורה לומדים יותר מאלה שלא לומדים מאומה.

ולכן אנו אומרים לך: אל תירה על ישיבות ההסדר. ולישיבות ההסדר, אנו אומרים: חיזקו ואימצו בעבודת הקודש, בספר ובסייף, בגבורת הרוח ובגבורת הנשק, וד' יהיה איתכם בכל אשר תלכו.


  • פורסם בשאילת שלמה 314