שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אלי! אלי! הצילני מראש ממשלתי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הירגעי בתי

[הרב שלמה אבינר]


הירגעי בתי

מי זה חולף כה מאוחר

בכביש הרטוב בלילה הקר?

במכונית הקטנה הלבנה

יושבת האם עם בתה קטנה

הנדחקת אליה קרוב קרוב

להרגיש חום, להרגיש הגנה

- אמא, אמא! סעי הביתה מהר

כי רכב רודף אחרינו

ובתוכו ראש ממשלתנו,

אמא, הוא בא לחטוף אותי

- החרישי, החרישי בתי

הוא לא יעשה זאת, הוא יהודי

- אמא, אני רואה אותו

כאן מולנו בין העצים

לקטיף הוא בא, נחוש לגרשנו

אלי! אלי! הצילני מראש ממשלתי

- ילדתי מתוקתי, הרגעי

זה רק אור ירח נשקף מן העננים

- אמא אני שומעת פיצוצים

מי זה מפגיז את בתינו!

ריבונו של עולם הצילני

הוא בא לעקור אותי!

- זה שום דבר מתוקתי

זה רעש הפצמ"רים של המרצחים

זה שום דבר, זה שום דבר קטנה שלי

זה רעש הפצמ"רים של המרצחים

- אמא, יישובנו נעלם

הכל חשוך לא נותר דבר

ראש הממשלה מחק אותנו

מעל פני האדמה.

היא נדחקת אליה קרוב יותר

להרגיש חום להרגיש הגנה

- אמא סעי הביתה מהר

אולי נוכל להציל דבר מה

אמא סעי הביתה מהר

נראה מה זאת החשכה

- הירגעי בתי חמודתי

זה רק חושך המכסה את פני תבל

האם דוהרת בעלטה

מחבקת בעוצמה את ילדתה

במאמץ אחרון להגיע לביתה.

הבית מואר שוקק חיים

מיד מרגיעים את הילדה האב והאחים:

- אנחנו פה לתמיד

שומר ישראל שומר עלינו

נצח ישראל שומר עלינו

נצח ישראל לא ישקר!


(על פי ארלקניג)