שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילת דגים בבשר או חלב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אכילת חלב ודגים יחדיו.

שאלה: האם יש איסור מדרבנן, ממנהג, או משום סכנה באכילת דגים וחלב ביחד?

תשובה: בגמרא לא מוזכר. כידוע בגמרא (פסחים עו, ב) כתוב שאסור לאכול בשר ודגים יחד, אבל לא מוזכר חלב ודגים יחד. זה כתוב בבית יוסף (יו"ד פז) בשם רופאים. כלומר, לא כתוב בשם הגמרא, לא בשם ראשונים ולא בשם רוח הקודש, אלא בשם רופאים. יכול להיות שככה אמרו הרופאים של אותם ימים, כיום הרופאים לא אומרים כך. אם מקור בשם הגמרא, הרופאים אינם יכולים לשנות מה שכתוב בגמרא, אבל אם זה בשם רופאים, רופאים יכולים לשנות.

למעשה, אשכנזים ע"פ רוב לא חוששים לזה. ספרדים, יש שחוששים ויש שלא חוששים. ישנה תשובה של הג"ר עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת (ו, מח) ששם הוא פוסק שמן הדין מותר, ומי שרוצה להחמיר יחמיר.

דגים בכלי חלבי

שאלה: האם מותר לבשל דגים בכלי חלבי?

תשובה: בוודאי. מה שנוהגים שלא לאכול דג וחלב זו חומרה. רבים מתירים לגמרי. רוב הפוסקים האשכנזים כלל לא מתייחסים לזה. פוסקים ספרדים כמו הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת (ח"ו ס' מח) פוסק שמותר לאכול דגים וחלב יחד, אבל אפשר להחמיר. הרי דבר זה כלל אינו מוזכר בגמרא, רק בעל השו"ע – הרב יוסף קארו בספרו 'בית יוסף' (יו"ד פז) אומר שהרופאים אמרו שזה לא בריא. אם הרופאים אמרו שזה לא בריא, הוא צודק. אבל, עכשיו הרופאים אומרים שזה בסדר. אם כותבים בגמרא שדבר אינו בריא אז לא איכפת לנו מכל הרופאים, אבל אם זה רופאים שאמרו אז שזה לא בריא ועכשיו הרופאים אומרים שזה בריא, הרי זה מותר.

מן הדין, ניתן לאכול דגים וחלב, כגון פיצה עם טונה. אם יש כלי חלבי אין שום בעיה לבשל בו דגים. יתר על כן, כתוב בגמרא שאסור לאכול בשר ודגים (פסחים עו, ב). זו כבר גמרא מפורשת, ואף על פי כן מותר לבשל דגים בסיר בשרי, ק"ו במקרה שלנו שמותר לבשל דגים בסיר חלבי.

ארבה – פרווה או בשרי

שאלה: האם ארבה הינו פרווה או בשרי?

תשובה: ארבה זה פרווה כמו שדג זה פרווה.

שאלה: האם זה כמו דג שלא מבשלים בבשר?

תשובה: לא מבשלים ארבה. דג ובשר אמרו לא לערבב, כי הגמרא אומרת (פסחים עו, ב) שזה מביא צרעת. אבל ארבה ובשר לא כתבו. לכן, מותר לאכול ארבה עם בשר. על כל פנים, אשכנזים כלל לא אוכלים ארבה, כי אין לנו מסורה. ישנם ספרדים מצפון אפריקה שקיבלו היתר לאכול, וכן תימנים מצוי שאוכלים.