שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


סגפנות

ש: האם נכונה דרך הסגפנות של צדיקים שנמנעו ממאכלים ערבים ושאר הנאות, כי זה על חשבון שכר בעולם הבא?

ת: ודאי. אך זו דרך ליחידים ולא לכל אדם. מסילת ישרים יג.


דיאטה

ש: רציתי להירשם על דיאטה כדי לרזות, אבל היא יקרה?

ת: מה שמועיל הכי הרבה הוא שקילה כל בוקר (לא שבת) ורישום מדוייק בפנקס של כל מה שאוכלים. בדומה לחשבון נפש: חשבון גוף (עיין שו"ת אגרות משה חו"מ ב סה).


מי ברז

ש: האם לקנות מים מינרליים בריאים במקום מי ברז לא בריאים?

ת: אין הוכחה מדעית שאינם בריאים.


הנאת המאכל

ש: אם אני אוכל מזון טעים כדי להנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אכילה לשמה?

ת: זה נקרא אכילה לשם בטנך. ועיין רמב"ם דעות ג א. אלא אכילה לשמה היא כדי להיות בריא שיהיה כח לעבוד את ד', ולא איכפת לו אם טעים. שם.


ש: מה עדיף, לשבר תאות האוכל, או לאכול כדי לעבוד את ד'?

ת: מדרגת כל אדם, להנות, בתנאי שזה כשר. כלומר דבקות. מדרגת יחידים, להמנע ממזון שאינו הכרחי. כלומר פרישות. מדרגת יחידי יחידים, שאותו ההכרחי, יהיה בעצמו עבודת ד'. כלומר קדושה. מסילת ישרים.

[פעם אמר החפץ חיים לאשתו בסתם יום של חול: "אנא הביאי עוד פוד [משקל מסוים] של תפוחי אדמה, כדי להוסיף כח לעבודת הבורא. ודבר חידוש ראו אצל הגר"מ פיינשטיין שהיה אוכל כל בוקר את ארוחת הבוקר על השולחן שלו בביהמ"ד במקום לימודו אצל ארון הקודש, שגם האכילה היא קודש אצלם "זה השולחן אשר לפני ד'". מגד גבעות עולם עמ' לו – רשם מ"צ.]